Places associated with Luther

Martin Luther and the Reformation changed Germany – and their impact can still be felt today in the locations where the events of the time played out. Come with us on a journey of discovery.

Hoci Luther nikdy nebol v Mühlhausen,e toto mesto, ako miesto radikálneho reformačného hnutia spojené s pôsobením Thomasa Müntzera, zohralo významnú úlohu pre Luthera a hnutie reformáciu.

More »

Takmer 1000-ročná história katedrálneho mesta Naumburg v kraji hradov a vína „Saale-Unstrut“ je mnohorakým spôsobom prepojená aj s Martinom Lutherom a dejinami reformácie.

More »

Norimberg bol pre Martina Luthera „zrakom a sluchom Nemecka“. Pretože so svojimi 21 tlačiarňami bolo mesto na rieke Pregnitz hlavným mestom médií. Tieto tlačiarne napomáhali rýchlemu šíreniu písaných textov reformácie.

More »

V Oppenheime, malom vinárskom mestečku v Rýnsko-Hesensku , sa Martin Luther so svojim sprievodcom Kasparom Sturmom zastavili v roku 1521 cestou na ríšsky snem do mesta Worms, i cestou zo snemu.

More »

Pirna, mesto neďaleko Drážďan , je rodným mestom kazateľa odpustkov a inkvizítora Johannesa Tetzela. Jeho činnosť podnietila Luthera na vyhlásenie téz a považuje sa preto za jednu z kľúčových postáv reformácie.

More »

Romantické mesto Schmalkalden v Durínsku, ktorému dominuje hrazdené domy, bolo v 16. storočí ohniskom európskej histórie: v roku 1531 sa tu stretávajú evanjelické kniežatá a zástupcovia evanjelických miest, aby sa spojili proti katolíckemu kráľovi Karolovi V.

More »

Sonneberg, historické mesto hračiek v národnom parku Durínsky les, pozýva na pešiu a cyklistickú turistiku pôvabnou krajinou. Putujte po stopách Luthera Durínskym lesom a pátrajte po legende Lutherovho domu v Sonnebergu.

More »

Speyer je nielen mestom, zapísaným na zozname svetového dedičstva UNESCO, s najväčším zachovaným románskym kostolom v Európe. Vďaka Speyerskému protestu (Speyrer Protestation) v roku 1529 sa mesto stalo aj rodiskom evanjelického vierovyznania.

More »

Neomejeno upravljanje

Dve uporabni bližnjici za povečavo v brskalniku:

Povečava: +

Pomanjšava: +

Dodatna pomoč vam je na voljo pri ponudniku brskalnika. Do nje dostopate s klikom na ikono: