• 0
Lütfen seçin...

Ortaçağın sonu: Çöküş ve yeni altın çağ arasında dünya

1483'ten 1546'ya kadar: Martin Luther'in yaşam verileri ve çok daha fazlası: Dünya'nın kendini yeniden keşfettiği bir zaman, inanılmaz keşiflerin yüzyılları, Ortaçağ'dan Yeniçağ'a geçiş.

İnsanlar herhalde hiçbir zaman Ortaçağ'ın sonunda olduğu kadar dindar ve Tanrı korkusuyla dolu, şeytanların, cinlerin ve kabusların eziyetinden ve işkencesinden muzdarip değildi. Korku ve endişe dünyadaki varlığa hakimdi, salgın hastalıklar ve felaketler, ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasında 1520 yılında Türklerin Viyana'yı kuşatması, yakın ve kesin olan dünya sonunun habercisiydi adeta. Yine de Rönesans ekonomik, kültürel ve bilimsel canlanmanın zamanıydı; mucitler, kaşifler ve fethedenler, Amerika'nın keşfiyle daha büyük hale gelen dünyaya yeni bir bakış oluşturdu: Coğrafyanın, haritacılığın ve navigasyonun hızlı gelişimi o yıllardaki büyük keşif yolculuklarına olanak tanıdı. Değerli mallar yeni ticaret güzergahları üzerinden Avrupa'ya ulaşıyordu ve ticaretin hakim olduğu halkın şehirlerindeki zenginlik artıyordu. Kitap basımı birkaç yüzyıl önce icat edilmişti ve Luther şunu iyi biliyordu: "Basılmış söz güce sahiptir". Erasmus von Rotterdam gibi hümanistler insanı birey olarak öğretilerinin odak noktasına koyuyordu, Tizian, da Vinci, Brueghel veya Dürer gibi sanatçılar Antik Çağ'ı referans alıyor ve insanı ve çevresini doğal haline uygun bir şekilde resmetmeyi deniyordu. İlk cep saatleri ortaya çıktı ve Nikolaus Kopernikus, Luther hala yaşarken 1543 yılında güneşin evrenin merkezi olduğunu açıkladı ve böylelikle bin yılın en büyük paradigma değişimini başlattı. Luther bu açıklamayı hiç kabul etmemişti, bu "delinin tüm astronomi sanatını tersine çevirmek" istediğini eleştiriyordu. Bunda yanılmış olması Luther'in inanç ve ruh devrimini başlatan muazzam hizmet vermiş olmasını değiştirmiyor. Kardinallerin, piskoposların, papazların ve rahiplerin vaaz ettiklerini uygulamadığı için din adamlarının davranışlarına olan kritiğin seslerinin her yerde yükselme zamanının geldiğini, o dönemde yaşayan bir tarih yazarının 1516'daki notu onaylamaktadır: "Çoğu kişi ağzını Roma'ya karşı açmak için sadece doğru adamı bekliyor". O haklıydı: O günden sonra Luther'in Wittenberg'deki tez ilanına sadece bir yıl kalmıştı.