בחר בבקשה...

A brand experience: the Audi Forum

The breathtaking Audi Forum in Ingolstadt is an automotive world of discovery popular with millions of visitors – not all of whom are interested in cars.

Featuring an Audi museum, a service building, customer centre and stylish restaurants, the Audi Forum presents a varied programme of themed guided tours, concerts, exhibitions, films, lectures, driving events and children's activities that promise an exciting experience all year round.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: