• 0

Дармщат: Поети, мислители, изследователи на космоса.

Ако сред германските градове има нещо като отличник, то това е Дармщат. Високо образован и ерудиран, култивиран, с многостранни интереси и поддържана външност – чрез науката, литературата, изкуството и архитектурата Дармщат е развил свой уникален профил, който е разнесъл славата му надалеч.

Основаването на колонията от художници Матилденхьое преди повече от 100 години е издигнало целия град до специален ранг. С великолепните къщи от епохата на сецесиона този музеен хълм и до днес е уникално място. Годините след1949  г. за почти сринатия със земята Дармщат са изпълнени с униние и жилищна нужда, но после градът успява да постигне втори културен възход: тук се създават перспективни институции и систематично се изгражда „индустрия без дим“ – градът става седалище на редица издателства и предприятия в областта на графичния дизайн, на международно признати институти за литература, изкуство и музика, и на Контролния център ESOC – всички те днес са символи на града. Връчването на наградата на името на Георг Бюхнер – най-важната германска литературна награда, музеят на провинция Хесен, Художествената галерия, Държавният театър, кипяща от живот музикална сцена и разнообразните изяви на камерните изкуства изпълват града с уникална културна атмосфера. От 1999  г. още една голяма културна институция отвори врати: в Centralstation – някогашно машинно хале, днес се поставят театрални постановки, провеждат се литературни четения, изложби, концерти и клубни прояви.

Но и това не е всичко: забележителности на града са и Старото кметство, площадът Луизенплац, замъкът на площада Марктплац, църквите Лудвигскирхе, Паулускирхе, осмоъгълната къща, оранжерията, паркът Розенхьое, руската църква с романтичната чинарова горичка. И, разбира се, мината Месел, включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, която е прозорец към ранната история на нашата планета. И накрая, комплексът Валдшпирале (в превод: горска спирала) – късно творение на австриеца Фриденсрайх Хундертвасер, който реализирал тук визията си за съвременен жилищен комплекс. Голямо внимание редовно привличат и провежданите от 1950 г. „Дармщатски разговори“, а от 2005 г. „Нови дармщатски разговори“ по философски и обществени теми на нашето съвремие. От 1951 г. – тогава все още сред бараки и развалини – ежегодно се провежда градският празник на Дармщат, т.н. Хайнерфест (Heinerfest). Той е най-доброто доказателство, че освен да говорят умно, жителите на Дармщат умеят и чудесно да се веселят. Особено в присъствието на гости като Вас.