• 0
Naturhistorisches Museum, Mainz

Naturhistorisches Museum, Mainz

Naturhistorisches Museum i Mainz rummer righoldige samlinger fra nutid og fortid.

Ud over genstande fra nutidens dyre- og planterige vises der talrige fund fra jordens fortid fra Rheinland-Pfalz. Særligt den ca. 44 millioner år gamle urhest fra Eckfelder Maar og samlingen af dyr fra istiden skal fremhæves. Naturhistorisches Museum har som det eneste museum tre eksemplarer af denne uddøde zebra-art, som der kun findes 23 præparerede eksemplarer af i hele verden.

Åbningstider:

Ti.: kl. 10 - 20, on.: kl. 10 - 14 , to. - sø.: kl. 10 - 17