Slot St. Emmeram – Regensburgse residentie van de familie 'Von Thurn und Taxis'

Al bijna tweehonderd jaar wordt het bewoond door de vorsten Von Thurn und Taxis, die in 1748 van Frankfurt naar Regensburg waren verhuisd. Vanaf 1816 verbouwd tot een prachtige residentie geldt St. Emmeram als een van de belangrijkste monumenten van het historisme in Duitsland.

In het Beierse Regensburg wordt de bezoeker ontvangen door slot St. Emmeram – sinds twee eeuwen de residentie van de vorsten Von Thurn und Taxis. Als schadeloosstelling voor het verlies van het Beierse postmonopolie kregen de vorsten in 1812 de voormalige kloostergebouwen van het rijksstift St. Emmeram. Deze werden vanaf 1816 verbouwd tot een prachtige residentie, die geldt als een van de belangrijkste monumenten van het historisme, een voortzetting van historische stijlen, in Duitsland. Een indrukwekkende getuigenis van het sacrale verleden is de romaans-gotische kruisgang van het voormalige benedictijnenklooster met oorsprongen tot de 11e eeuw. Andere hoogtepunten in slot St. Emmeram zijn het marmeren trappenhuis in de stijl van de neorenaissance en enkele pronkkamers, zoals bijv. de 'gele salon' en de 'zilversalon'. De troonzaal heeft een plechtige uitstraling met een goud-witte decoratie. In de balzaal die bestaat uit twee verdiepingen, heerst een bruisende, feestelijke sfeer, een mengeling van rococo en neorococo. En in de bibliotheek, een barokke zaal met een plafondfresco van de beroemde kunstenaar Cosmas Damian Sam van 1737, zijn bijna 120.000 bibliofiele uitgaven te vinden. Ook de vorstelijke brouwerij, die van 1910 tot 1935 dienst deed als koetsenloods, paardenstal en bestuurszetel van de vorstelijke hofmaarschalk, is evenzo een bezoek waard als de vorstelijke schatkamer met zijn kostbare meubilair, exclusieve wapens en fijne porselein. En natuurlijk biedt Regensburg veel andere bezienswaardigheden, zoals bijv. het Walhalla – vertaald 'de dodenhal', die in de periode van 1830 tot 1842 onder koning Lodewijk I werd gebouwd door Leo von Klenze. Eveneens een bezienswaardig bouwwerk is de 'Bevrijdingshal' ten noorden van de stad Kelheim, die tijdens de bevrijdingsoorlogen werd gebouwd ter nagedachtenis aan de gewonnen veldslag tegen Napoleon.


Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: