UNESCO-biosfærereservatet Vadehavet og halligene i Schleswig-Holstein

UNESCO godkjente vadehavsnasjonalparken på vestkysten av Schleswig-Holstein som biosfærereservat i 1990. De fem bebodde halligene ble lagt til som utviklingsområde i 2005.

Tidevannet preger vadehavet og biosfæren Halliger i Schleswig-Holstein. To ganger om dagen blir enorme tidevannssoner oversvømt, og to ganger om dagen trekker vannet seg tilbake. En fascinerende biotop med utallige planter og dyr. På guidede turer i tidevannssonen kan de besøkende rusle på havbunnen, finne fjæremark, hjerteskjell og strandkrabber eller ta en båttur ut til selbankene med en av nasjonalparkens samarbeidspartnere.

De bebodde halligene Gröde, Hooge, Langeneß, Nordstrandischmoor og Oland har siden 2005 hatt status som utviklingsområde i biosfærereservatet. I dette kulturlandskapet er menneskets virke i harmoni med naturen. Tradisjonelt og skånsomt landbruk med beitedyr er typisk for de bebodde halligene.

Nordfriesland, som er den nordlige delen av Vadehavet i Schleswig-Holstein, er det eneste stedet i verden som har halliger. Halliger er små marsklandsøyer som enten ligger ubeskyttet eller kun har lave sommerdiker. Husene står på sikre "Warfte", som er høye jordvoller. I vinterhalvåret blir halligene ofte oversvømt. Disse oversvømmelsene er en del av hverdagen for de knapt 300 halligbeboerne.

Barrierefri styring

To nyttige hurtigtaster for å zoome i nettleseren:

Forstørre: +

Forminske: +

Mer hjelp får du fra nettleserleverandøren ved å klikke på ikonet: