• 0
Interaktywnie: Centrum Sztuki i Technologii Medialnej (Zentrum Kunst und Medientechnologie, w skrócie ZKM)

Interaktywnie: Centrum Sztuki i Technologii Medialnej (Zentrum Kunst und Medientechnologie, w skrócie ZKM)

Centrum Sztuki i Technologii Medialnej w Karlsruhe posiada największy zbiór interaktywnych dzieł sztuki medialnej na świecie, konsekwentnie są tutaj łączone ze sobą sztuka i nowe media.

Muzeum mediów jest pierwszym muzeum zrealizowanym w całkowicie interaktywnej koncepcji, które skupia się na prezentowaniu twórczości nowego gatunku interaktywnych sztuk medialnych, przedstawianiu i precyzowaniu sposobów ich oddziaływania. Instalacje i środowiska systemowe prowadzą zwiedzających przez rozmaite strategie i ukazują, w jaki sposób kreatywnie korzystać z nowych technologii.