Rezerwat Biosfery UNESCO Szlezwicko-Holsztyńskie Morze Wattowe i Halligen

UNESCO w 1990 roku ustanowiło Park Narodowy Morza Wattowego na zachodnim wybrzeżu Szlezwika-Holsztynu rezerwatem biosfery. W 2005 roku do rezerwatu dołączono pięć zamieszkałych wysp Halligen jako strefa rozwoju.

Morze Wattowe i biosferę Halligen w Szlezwiku-Holsztynie kształtują przypływy i odpływy. Dwa razy dziennie olbrzymie połacie wattów są zalewane wodą i dwa razy dziennie woda ponownie się cofa. Miejsce to stanowi fascynujący biotop dla licznych gatunków roślin i zwierząt. Na wycieczkach z przewodnikiem turyści mogą spacerować po dnie morza, wypatrywać piaskówek, sercówek i krabów brzegowych, a podczas rejsu statkiem obserwować kolonie fok.

Od 2005 roku również zamieszkałe wysepki Halligen Gröde, Hooge, Langeneß, Nordstrandischmoor i Oland należą do rezerwatu biosfery jako strefa rozwoju. W tym krajobrazie kulturowym człowiek i natura funkcjonują we wzajemnej harmonii. Na zamieszkałych wysepkach Halligen prowadzi się tradycyjną gospodarkę, taką jak ekstensywny wypas na łąkach i pastwiskach.

Halligen występują wyłącznie w północnej Fryzji, czyli w północnej części szlezwicko-holszyńskiego morza wattowego. Są to niewielkie wysepki pływowe, niezabezpieczone lub zabezpieczone tylko niską groblą. Domy stoją tu na bezpiecznych terpach, czyli nasypanych sztucznie pagórkach. W sezonie zimowym Halligen są często zalewane. Powodzie, nazywane tu „Landunter”, należą do codzienności niemal 300 mieszkańców wysepek.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: