• 0
Natural landscapes from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
UNESCO-biosfärområdet Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer och "Halligen"

UNESCO-biosfärområdet Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer och "Halligen"

UNESCO erkände nationalparken Wattenmeer vid Schleswig-Holsteins västkust som biosfärsområde år 1990. De fem bebodda små öarna (Halligen) tillkom år 2005 som utvecklingszon.

Tidvattnet präglar Vadehavet och biosfären Halligen i Schleswig-Holstein. Två gånger om dagen översvämmas enorma strandområden och två gånger om dagen drar sig vattnet tillbaka igen. En fascinerande biotop för otaliga växter och djur. På guidade vandringar i strandområdena kan besökarna gå på havsbotten, upptäcka sandmaskar, hjärtmusslor och strandkrabbor och åka till sälbankarna med båt med nationalparkens partner.

Sedan 2005 hör även de bebodda små öarna (Halligen) Gröde, Hooge, Langeneß, Nordstrandischmoor och Oland till biosfärområdet som utvecklingszon. I det här kulturlandskapet befinner sig människans nyttjande och naturen i harmoni. Traditionell och skonsam skötsel som extensivt bete präglar de bebodda Halligen.

I hela världen finns endast Halligen i Nordfrisland, den norra delen av Vadehavet i Schleswig-Holstein. De är små marsköar, som inte skyddas av någon dammvall alls eller endast av en låg sommardammvall. Husen står på säkra konstgjorda jordkullar s.k. Warft. Under vinterhalvåret översvämmas ofta Halligen. Denna översvämning "Landunter" hör till vardagen för de knappt 300 invånarna på Halligen.

Discover your favourite spot