• 0
All biosphere reserves from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
A flock of birds over the Wadden Sea

Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Долно-Саксонска приливно-отливна акватория Ватенмеер – морското дъно се среща с хоризонта

По дългото крайбрежие на Северно море нагоре чак до бреговете на източнофризийските острови се простира широкият равнинен ландшафт на биосферния резерват Долно Саксонска приливно-отливна акватория Ватенмеер.

Биосферният резерват приливно-отливна акватория Ватенмеер обхваща една-единствена по рода си екосистема, пулсираща между динамичните колебания на приливите и отливите. В своя преход от сушата към морето приливите и отливите са създали невероятни хабитати с голямо видово разнообразие. Големите птичи ята, които връхлитат като „облаци от перушина“ и запечатват незабравими мигове в тази игра на природата, намират в акваторията и солените ливади храна. По пясъчните ивици се излежават множество тюлени и дългомуцунести тюлени. Зад дигата се разпростира култивираната от човека столетия наред земя, чиято история на заселване свидетелства за адаптирането й към природата. Многобройните земни насипи, просторните земи от мелиоративна дейност и множеството хидросъоръжения свидетелстват за културното развитие на района и представляват важна част от идентичността на местните жители. Километрично дълги диги с множество пасящи стада овце и сякаш безграничната шир на ландшафта – уникалната акватория Ватенмеер може да бъде проучена пеша или с велосипед. А пешеходният тур през приливно-отливната акватория Ватенмеер – едно неповторимо природно преживяване уникално за този район - може да бъде резервирано и организирано от туристическите партньори на биосферния резерват.

Discover your favourite spot