A flock of birds over the Wadden Sea
The Wadden Sea - a hub for migrating birds ©Birgit Fasting
Natural landscapes from A to Z

Discover your favourite spot

Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Долно-Саксонска приливно-отливна акватория Ватенмеер – морското дъно се среща с хоризонта

По дългото крайбрежие на Северно море нагоре чак до бреговете на източнофризийските острови се простира широкият равнинен ландшафт на биосферния резерват Долно Саксонска приливно-отливна акватория Ватенмеер.

Биосферният резерват приливно-отливна акватория Ватенмеер обхваща една-единствена по рода си екосистема, пулсираща между динамичните колебания на приливите и отливите. В своя преход от сушата към морето приливите и отливите са създали невероятни хабитати с голямо видово разнообразие. Големите птичи ята, които връхлитат като „облаци от перушина“ и запечатват незабравими мигове в тази игра на природата, намират в акваторията и солените ливади храна. По пясъчните ивици се излежават множество тюлени и дългомуцунести тюлени. Зад дигата се разпростира култивираната от човека столетия наред земя, чиято история на заселване свидетелства за адаптирането й към природата. Многобройните земни насипи, просторните земи от мелиоративна дейност и множеството хидросъоръжения свидетелстват за културното развитие на района и представляват важна част от идентичността на местните жители. Километрично дълги диги с множество пасящи стада овце и сякаш безграничната шир на ландшафта – уникалната акватория Ватенмеер може да бъде проучена пеша или с велосипед. А пешеходният тур през приливно-отливната акватория Ватенмеер – едно неповторимо природно преживяване уникално за този район - може да бъде резервирано и организирано от туристическите партньори на биосферния резерват.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: