• 0

Brémy: mořské světy a lodní skřítek

Město a mořeplavectví: v případě Bremerhavenu nedílný celek. K založení města v roce 1827 vedl až rozkvět zámořské plavby začátkem 19. století, dnes je Bremerhaven centrem loďařského průmyslu, zámořským přístavem a sídlem důležitých muzeí, výzkumných institutů a kulturních středisek a jako takový přechovává pěknou část námořního dědictví Německa.

Z Bremerhavenu do nového světa
Hanzovní město Brémy, o 60 km dále proti proudu řeky, se svého času poohlíželo po přístavu přímo u moře, a tak Hannoverskému království odkoupilo kus země, do kterého vyhloubilo umělou přístavní nádrž, dnešní Starý přístav. Od té doby se přístavní areál neustále rozšiřoval a mladé město dozrávalo ve významný zámořský a rybářský přístav. Prioritou však byla pravidelná linková doprava do New Yorku, provozovaná renomovanou severoněmeckou brémskou rejdařskou společností Lloyd, jejíž obrovské záoceánské parníky kotvily právě v Bremerhavenu. V Bremerhavenu se se starým kontinentem loučily milióny vystěhovalců, kteří si od USA nebo Jižní Ameriky slibovali lepší život. Jejich zraky přitom naposledy možná padly na maják Brinkamahof, který tehdy ještě stával za hranicemi města. V roce 1980 byl přesunut o 6 km dále, přímo k rybářskému přístavu, kde je dnes novou dominantou města – a současně nejmenší hospůdkou v celém Bremerhavenu.

O majácích a mnoha dalších aspektech námořnického života vypráví velkolepé Historické městské muzeum. Leží na nejkrásnějším místě, skoro v samotném centru tohoto přímořského města, a přesto obklopené tichem a přírodou. Okouzluje odvážnou, vizionářskou architekturou a vychází z moderní, aktivní koncepce. Svými komplexními a prakticky orientovanými expozicemi seznamuje s minulostí, současností a budoucností celého regionu. Své brány otevřelo toto muzeum již v roce 1906, v roce 2006 oslavilo 100. výročí existence co by Městské muzeum a stojí dodnes, stejně jako dříve, každopádně za návštěvu.

O dobré duši starých lodích

Bremerhaven je také domovem lodního skřítka: nedaleko od Německého muzea lodní plavby stojí kašna se zakrslým mužíčkem, oním pověstným lodním skřítkem. Podle pověry se jedná o skřítka, sotva dvě stopy vysokého, přebývájícího na dřevěných lodích, do kterého se převtělil duch zemřelého, který se původně uchýlil do stromu. Pokud se z takového stromu vyrobí lodní stožár, z ducha se stane lodní skřítek. Ten, byť ne vždy vlídné povahy, pak drží nad lodí a posádkou ochrannou ruku. Pěkná legenda – taková nemohla vzniknout nikde jinde, než ve městě tolik spjatém s mořem, jako je právě Bremerhaven.