• 0
Dostaveníčko ve samém středu Německa: Erfurt

Dostaveníčko ve samém středu Německa: Erfurt

Erfurt, hlavní město spolkové země Duryňsko, vděčí za svůj úspěšný rozvoj mimo jiné výhodné poloze na křižovatce starých německých a evropských obchodních cest, velmi časnému otevření tržišť s širokou ochrannou zónou, čilému obchodnímu ruchu a vzniku královské falce. Nepřicházeli sem jen korunovaní panovníci a kupci, uvítání se dostalo i kultuře a literatuře, duchu a duchovnosti a konečně hostům z celého světa.

Středověk na dotek: v Erfurtu denně naživo
Erfurt je samá věž – tak toto město, nad jehož střechami se k nebi vzpínají věže 25 farních kostelů, 15 klášterů a 10 kaplí, kdysi vychvaloval Martin Luther. V očích kronikářů a současníků mu velký počet božích stánků, za všechny uveďme Chrám a kostel sv. Severina, vynesl pověst duryňského Říma. Architektonický komplex chrámu Panny Marie a kostela sv. Severina je skutečně jedinečným svého druhu v Evropě; majestátně a vznešeně trůní tato mistrovská architektonická díla německé gotiky nad celým městem. Uvnitř návštěvníky nadchne zejména chór, jehož třináct prosklených vitrážových oken vysokých bezmála 18 metrů, tvoří cyklus hrající působivými barvami. Neméně působivý je také největší středověký zvon zavěšený ve zvonici na světě, „Gloriosa“, odlitý v roce 1497. Dnes kostelní věže vrhají své stíny na láskyplně zrekonstruované hrázděné domy a fasády pěkných renesančních staveb. Erfurtské středověké jádro je jedním z nejlépe dochovaných a největších v celém Německu. Velkolepými ukázkami středověkého a novověkého stavitelství jsou klášter augustiniánský, ve kterém strávil pět let svého života Martin Luther co by chudý mnich, kazatelský kostel, dnes hlavní evangelický a druhý největší erfurtský kostel, či opevnění citadely Petrův vrch, Petersberg, jedna z nejstarších dochovaných městských tvrzí.

Erfurt je městem kostelů – a mostů. Přes reku Gera, její četné přítoky a protipovodňový příkop lemující bývalou městskou zeď se klene celkem 142 mostů. Toto bohatství vodních toků a mostů vyneslo historické čtvrti přezdívku „Malé Benátky“. Pro chod obchodu byly ve středověku klíčové zejména mosty Lehmannsbrücke a Lange Brücke, nejslavnějším z nich je však bezesporu Krämerbrücke. Nejstarší zmínky o tomto původně dřevěném, později kamenném mostě pocházejí z roku 1117.

Kde sváteční sezóna trvá odhadem 12 měsíců
Důvodů k návštěvě Erfurtu je mnoho – a příležitostí se nabízí přinejmenším stejně tak hodně. Jednou z nich je hned z kraje roku období karnevalu, jinou pak největší městské historické oslavy v celém Duryňsku, Krämerbrückenfest. Starými uličkami kolem mostu Krämerbrücke proudí davy návštěvníků z blízka i z daleka v nostalgické touze po kouzlu středověku. Erfurtské hrnčířské trhy nabízejí keramické vzácnosti, v létě promění květinové a zahrádkářské trhy náměstí před chrámem v pestrobarevný koberec, a na podzim prezentují publiku obilné trhy ovoce, zeleninu, med a další plody z domácí úrody. Průvod prozpěvujících dětí prochází každým rokem 10. listopadu s lampióny hlavními ulicemi i menšími uličkami až k Martinskému trhu, na počest slavného církevního reformátora Martina Luthera . A v adventním čase se nad městem vznáší nádherná vůně skořice, zázvoru a pražených mandlí. Tou dobou zvou jesličky, pohádkový les, pekařské dílny, umělecké řemeslo, perníkové chaloupky a libá hudba v záři tisíce světel před jedinečnou kulisou chrámu na jedny z nejkrásnějších a nejslavnějších vánočních trhů v celém Německu. Jsou zážitkem, který vás osloví a současně nadchne, stejně jako celé město.