• 0

Lesk a sláva vzdorující běhu času: Výmar

Goethe a Schiller, Herder a Wieland, Nietzsche, Fürnberg, Liszt, Bach, Cornelius. Gropius, Feininger, Klee, Itten... Jména velkých postav dějin by ve Výmaru vydala na celou legii, vždyť je perlou německých i evropských duchovědných dějin... k tomu dějin hudby a architektury i dějin jako takových. Pochodněmi harmonického a přebohatého kulturního svědectví tohoto města jsou Výmarská klasika a Bauhaus.

Výmarská klasika. A další důvody k návštěvě

„Klasický Výmar" je svědectvím slavné kulturní epochy – výmarského klasicismu, období osvícenecké, dvorské a přece zároveň i měšťanské kultury kolem roku 1800. I o samotném zařazení Výmaru na seznam světového kulturního dědictví UNESCO rozhodl konec konců právě umělecko-historický význam staveb a parků z vrcholného klasicismu a role Výmaru jakožto filosofického centra pozdního 18. a ranného 19. století – a k tomu není co dodat. Snad jen, že v roce 1999 byl Výmar jedním z hlavních evropských měst kultury. A fakt, že se v tomto roce právě slavilo 250. výročí narození J. W. Goetha způsobil, že se do Výmaru sjela opravdu celá Evropa – a zbytek světa.

Do Výmaru se jezdí přirozeně za vzděláním a individuálními kulturními zážitky. Že však má Výmar takovou hustotu hospůdek, kterou se – v přepočtu na obyvatele – téměř vyrovná Berlínu, že je pověstný poctivými kulinářskými pochoutkami, že se může pochlubit pivy, jako Schwanenblond, které se tu vaří od roku 1533, to jsou aspekty, v jejichž zrcadle se jeho návštěva bude jevit možná ještě zajímavější.

Příběh o velkém úspěchu: Goethe ve Výmaru

K nejdůležitějším svědectvím klasického Výmaru patří barokní dům J. W. Goetha na třídě Frauenplan, ve kterém spisovatel bydlel téměř 50 let. Jeho dnešní stav odpovídá z velké části tomu, jak žil v posledních letech svého života. Goethův altán v parku na břehu řeky Ilm byl darem vévody, který chtěl Goetha pevněji připoutat k Výmaru – a skutečně se stal jeho oblíbeným útočištěm. Goethe byl rovněž nadaným stavitelem, což dokládá Římský dům, úplně první výmarská klasicistní budova na dohled od zmíněného zahradního altánu. S Výmarem je nerozlučně spjato i jméno Friedricha Schillera: poslední roky svého života strávil v měšťanském domě na někdejší třídě Esplanade. Ten je dnes zařízen v dobovém stylu s částečně původním inventářem, jehož součástí je stálá expozice „Schiller v Duryňsku“ přibližující život a dílo tohoto dramatika. Ve Výmaru přebýval i geniální virtuos Franz Liszt, tedy pokud mu to jeho časově náročná turné dovolila: v bývalém dvorním zahradnictví u vchodu do parku, ve kterém je dnes Lisztovo muzeum.

Bauhaus, liberální tradice – a druhá tvář Výmaru

Muzeum uměleckého a architektonického slohu Bauhaus přibližuje formou 300 exponátů práci specializované umělecké školy Staatliches Bauhaus. Ta byla založena právě ve Výmaru v dubnu 1919 a mnozí ji považují za vůbec nejúspěšnější exportní artikl německé kultury 20. století. Do tradice liberálního, pokrokového dědictví města zapadá i skutečnost, že země Sasko-Výmar-Eisenach, jejímž hlavním městem Výmar byl, přijala v roce 1816 jako vůbec první německá země ústavu, a že zde byla v roce 1919 vyhlášena první republika na německé půdě, Výmarská republika. O to více zůstává rozum stát nad tím, že na dohled odtud, kde národ tak hrdě prezentuje svoje kulturní tradice, tentýž národ zřídil Buchenwald, místo 50 000násobné vraždy. Výmar bychom proto měli vyslovovat vždy jedním dechem s Buchenwaldem – a při návštěvě uctít také jeho památku. Bez toho je návštěva Výmaru totiž nemyslitelná.