• 0
All nature parks from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Přírodní a geologický park Harz – kraj divoké romantiky

Přírodní a geologický park Harz – kraj divoké romantiky

Přírodní park Harz v nejsevernějším středohoří Německa je jedinečný mimořádnou pestrostí krajiny: mírné svahy, rozlehlé náhorní plošiny s horskými loukami a lesy s romantickými údolími.

Všude po celém Harzu narazíte také na svědectví pohnutých dějin Země a na pozůstatky po těžbě surovin. Například zařízení vodního systému Oberharze Wasserwirtschaft zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO vznikala už od středověku. Rybníky a příkopy jsou přístupné pešky nebo na kole. Dolní část Harzu, Unterharz, tvoří listnaté lesy a údolí řek Ilse, Bode a Selke, o nichž se ve své knize Cesta Harzem zmiňoval už Heinrich Heine. Hrady, zámky a kostely jsou svědky více než tisíciletých pomíjivých dějin osídlování. V přírodním parku se můžete vydat po stopách historie a poznat místní zvyky a tradice. Pro návštěvníky je samozřejmě připravena také bohatá nabídka aktivního vyžití. Jedinečným zážitkem je jízda historickou úzkokolejkou. Se sítí turistických cest o celkové délce asi 8 000 km patří Harz k oblíbeným turistickým regionům. Aby návštěvníci nezabloudili, jsou pro ně připraveny podrobné mapy a speciální tematicky zaměřené turistické trasy. Například v sérii prospektů nazvané „Poznávání přírody na cestě německých císařů a králů“ jsou představovány jednotlivé etapy, po nichž císaři a králové kdysi projížděli Harzem. Interaktivní a poučné jsou speciální nabídky pro rodiny s dětmi, například zážitkové trasy národním parkem ve Stangerode nebo výstava s názvem „Pod bukem se musíš schovat...!“ pořádaná informačním centrem národního parku Harz Natura 2000 na zámku Stolberg. Turisty z blízka i z daleka láká možnost získat turistický průkaz a odznak Harzer Wandernadel. Aby ho získali, musejí sbírat razítka z některého ze 222 oficiálních míst. Ti nejlepší jsou pak jmenováni turistickými císaři Harzu.

Discover your favourite spot