• 0
All nature parks from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Atmospheric sunrise in Nagelfluhkette Nature Park

Přírodní park Nagelfluhkette – rozmanitost bez hranic

Tam, kde začínají Alpy, Bodamské jezero je na dohled a krajinu utváří zvláštní hornina, se rozprostírá přírodní park Nagelfluhkette – chráněná krajinná oblast s velmi rozmanitou kulturní krajinou.

Na pomezí mezi oblastí Allgäu a Bregenzským lesem se dlouhá staletí rozvíjela velkolepá kulturní krajina s typickým rázem, který jí dodávají druhově bohaté alpské pastviny, impozantní vrcholky hor, divoké rokliny a malebné vesničky. Hřebeny Nagelfluhkette byly vyhlášeny národním parkem v roce 2008 a staly se tak jedním z nejmladších parků ve střední Evropě – a dodnes také jediným, který zasahuje na území Německa a Rakouska. Pro 15 obcí sdružených v parku je hlavním cílem vybudovat z národního parku modelovou krajinu pro dlouhodobě udržitelný regionální rozvoj. Skalní útvary ze slepenců (německy Nagelfluh, odtud název pohoří) a louky s pestrobarevným horským kvítím, strhující vodopády a vzácní živočichové – v pohoří Nagelfluhkette je toho nekonečně mnoho, co můžete objevovat. Už podle názvu je zřejmé, že v národním parku hraje důležitou roli geologie. Slepenec je tvořen říčními valounky slepenými do tzv. konglomerátu. Skály ze slepence vypadají, jako by do nich někdo zatloukl hřebíky tak hluboko, že jsou z nich vidět už jen hlavičky. V němčině se jim také říká Nagelfluh, což volně přeloženo znamená hřebíková skála. Přírodní park zahrnuje na poměrně malé ploše (405 km²) velký počet různorodých biotopů, jimž se přizpůsobily místní druhy živočichů a rostlin. Druhově bohaté alpské louky a téměř nedotčené smíšené lesy jsou výsledkem pečlivého obhospodařování člověkem. Na procházkách můžete zahlédnout například orla skalního a vzácného motýla jasoně červenookého a zcela určitě uvidíte také bodlákovitou rostlinu pupavu bezlodyžnou, která se stala symbolem alpského hospodářství.

Discover your favourite spot