• 0
All nature parks from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Přírodní park Siebengebirge – jedinečná pestrost krajiny utvářené sopečnou činností

Přírodní park Siebengebirge – jedinečná pestrost krajiny utvářené sopečnou činností

Pohoří Siebengebirge dodává na půvabu celkem 40 vrcholů sopečného původu, rozlehlé bukové lesy, vinohrady a neopakovatelné vyhlídky do údolí řeky Rýna. Nejmarkantnějším bodem je Dračí skála (Drachenfels), na níž podle pověsti o Nibelunzích zabil Siegfried draka.

Přírodní park Siebengebirge se táhne od hranicbonnské aglomerace přes Sankt Augustin a Königswinter až k městečku Bad Honnef. Se svými 11 200 hektary patří sice k nejmenším v Německu, přesto na tak malém území oplývá jedinečným bohatstvím geologických útvarů a rostlinných a živočišných druhů. Největší souvislý bukový a dubový les v Porýní, ovocné sady, vinohrady, skalní stěny a výchozy nabízejí jedinečný zážitek z přírody s jedinečnými vyhlídkami do krajiny v každém ročním období.

Tato pestrost společně s geologickými zvláštnostmi a mnoha kulturními zajímavostmi přinesla regionu už v roce 1971 ocenění v podobě Evropského diplomu pro významná chráněná území. Vedle okouzlující přírody, kterou můžete poznávat na tematicky zaměřených turistických stezkách, patří k místním pamětihodnostem zejména ruiny významného sakrálního kláštera v Heisterbachu, novogotický zámek Drachenburg s Muzeem dějin ochrany přírody v Německu, muzeum Siebengebirgsmuseum věnované typické krajině v Porýní, rodný dům Konrada Adenauera a pověstmi opředená Dračí skála. Návštěvníky dnes do výletní kavárny u zříceniny na Dračí skále vozí nejstarší zubačka na světě.

Dalšími atrakcemi jsou nádherné stavby podél Rýna a vrcholky hor Oelberg a Petersberg. Dobrým důvodem k návštěvě je velký počet pamětihodností v jedné z nejstarších chráněných krajinných oblastí v Německu, která je zároveň prvním přírodním parkem ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko a prvním oficiálním „divokým neosídleným územím“ mimo národní parky.

Discover your favourite spot