Trevír

Římané, víno a dobré živobytí: Trevír

Trevír, založený jako Augusta Treverorum v roce 16 před Kristem za vlády císaře Augusta, je známý nejen jako nejstarší německé město, ale i jako významné centrum antických stavebních památek a uměleckých pokladů. Nezměrná vůle stavět, se kterou se Římané vrhli do práce a která je dodnes všudypřítomná, je patrná hned při pohledu na Černou bránu, nejlépe dochovanou městskou bránu antického světa a dnešní dominantu této metropole na řece Mosele.

Od Římanů až po současnost: velkolepá 2000letá historie

Trevír má mnoho tváří – není divu, vždyť má za sebou více než 2000letou historii. Augusta Treverorum nebo Novaesium, čili Trevír nebo Neuss – které z nich je opravdu nejstarším městem v celém Německu, ponecháme raději stranou. Faktem však je, že Trevír byl městem již v dobách starých Římanů – nikoliv jen pouhou osadou. Město utvářeli římští císaři, biskupové, kurfiřti a měšťané; stavební památky světového významu – mnohé z nich jsou od roku 1986 součástí Světového kulturního dědictví UNESCO – a umělecké poklady zůstaly a vyprávějí jejich pohnuté příběhy. Černá brána, amfiteátr či slavné císařské lázně, ve kterých si Římané svého času rádi libovali, relikty Barbařiných lázní z 2. století a stejně starý římský most, který je dodnes důležitou dopravní trasou, jsou dokladem toho, jak velkoryse Římané město plánovali.

To nejlepší ze středověku. A myslitel, který změnil svět

Ale i středověké stavební památky jako trevírský chrám Sv. Petra, jenž je nejstarší stavbou svého druhu v celém Německu, anebo kostel Panny Marie postavený v letech 1227 až 1243 v ranně gotickém slohu, který je s chrámem propojen křížovou chodbou, zanechají hluboké dojmy v každém, kdo ocení kulturně-historické poklady. Dalšími zastávkami na procházce starobylým Trevírem jsou středověké Hlavní náměstí se štítovými domy Steipe a Rotes Haus, kostelem Sv. Gangolfa, sloupem s křížem, renesanční kašnou Sv. Petra a nedalekou židovskou uličkou, benediktinské opatství Sv. Matyáše a obranné věžové domy jako Francká nebo Jeruzalémská věž. Při té příležitosti se můžete zajít podívat na famózní model města do městského muzea Simeonstift anebo do Rýnského zemského muzea na hrobku římského obchodníka s vínem v podobě Neumagenské lodě, na antické nálezy a mozaikovou dlažbu. A i když řady jeho stoupenců již poměrně prořídly: Karel Marx byl jedním z největších německých myslitelů a filozofů, a jeho rodný dům, ve kterém žil, Karl-Marx-Haus, stojí na každý pád za návštěvu.

Ráj znalců vína a labužníků

Tolik společenského a historického dědictví, a přesto je Trevír s odbornou vysokou školou a univerzitou veskrze mladým a rušným městem, kde se dobře žije a které si vás získá kouzelnou syntézou úctyhodné minulosti a pulzující přítomnosti. Všude ve městě se lze příjemně procházet po obchodech anebo trávit chvíle v kavárně, hospůdce či bistru. Kulturní podniky a scénové kluby se prezentují pestrou směsicí hudby, ochotnického umění a zábavy. Pozornosti návštěvníků v Trevíru neunikne samozřejmě ani vliv sousední Francie. Především, pokud jde o dobrý vkus a lahodnou chuť. Pochoutky, kterým se hned tak něco nevyrovná, zdobí jídelní lístky řady vysoce hodnocených restaurací jak ve městě, tak i za jeho branami. Důležitou roli přitom přirozeně hrají také slavná vína od řek Mosel, Saar a Ruwer, kterými místní vinaři okouzlují na četných městských veselicích a slavnostech vinobraní. Společenské dění kulminuje každoročním, měsíc trvajícím festivalem vína & gurmánství. Ten motivuje regionální gastronomii a vybrané lokality k opravdu špičkovým výkonům – nabízí se tedy úvaha, zda by se nevyplatilo strávit v Trevíru hned celý měsíc.

Highlights
Highlights

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: