A flock of birds over the Wadden Sea
The Wadden Sea - a hub for migrating birds ©Birgit Fasting
Natural landscapes from A to Z

Discover your favourite spot

Biosférická rezervace UNESCO Dolnosaské mělčinové moře - mořské dno se setkává s obzorem

Podél pobřeží Severního moře až po linii vedoucí od východofríských ostrovů směrem na moře se rozprostírá rozlehlá plochá krajina biosférické rezervace Dolnosaské mělčinové moře.

Biosférická rezervace Mělčinové moře zahrnuje jedinečný ekosystém, jehož dynamiku určuje příliv a odliv. Pohyb vody vytváří při přechodu od pevniny k moři různá životní prostředí s velkou druhovou rozmanitostí. Mělčiny a slaniska využívají jako zdroj obživy tisíce ptáků, které návštěvníkům nabízejí působivý přírodní úkaz v podobě „opeřených mraků“. Na písečných lavicích se převalují tuleni obecní a tuleni kuželozubí. Za ochrannými hrázemi leží kulturní krajina ovlivňovaná člověkem už po staletí. Historie osídlení vykazuje mnohé rysy přizpůsobení člověka přírodě. Svědectvím kulturního rozvoje regionu a podstatnou součástí identity místních obyvatel jsou četná uměle vytvořená návrší, plochy získané rozšiřováním hrází a různé vodohospodářské systémy. Jedinečnou krajinu pobřežního moře s kilometry dlouhými hrázemi, na nichž se pasou stáda ovcí, a zdánlivě nekonečným obzorem, můžete zkoumat pěšky nebo na kole. Zcela mimořádný zážitek, jakým je procházka pobřežními mělčinami s průvodcem, vám zprostředkuje některý z partnerů biosférické rezervace.

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: