Přírodní park Franské Švýcarsko – Veldensteinský les ©Tourismuszentrale Fränkische Schweiz/ Hub
All nature parks from A to Z

Discover your favourite spot

Přírodní park Franské Švýcarsko – zážitek z okouzlující přírody

S plochou přes 2 300 čtverečních kilometrů je přírodní park Franské Švýcarsko – Veldensteinský les, oceněný pečetí kvality, jedním z největších v celém Německu. Nachází se na trojmezí mezi Bamberkem, Bayreuthem a Norimberkem.

Přírodní park Franské Švýcarsko zahrnuje přírodní krajinu severní části pohoří Franská Alba s cyklotrasou Mainradweg a poutní bazilikou Čtrnácti svatých pomocníků (Vierzehnheiligen) na severu až po údolí řeky Pegnitz na jihu. Centrem je výletní a rekreační region Franské Švýcarsko bohatý na tradice.

Charakter tohoto romantického středohoří vznikal v období bílé jury a tvoří ho vápencové skály, krasové prameny, údolí zařezávající se hluboko do krajiny a jeskyně s mohutnými krápníkovými útvary. Region nabízí pozoruhodnou floru a faunu. Roste tu například na 40 druhů orchidejí a při troše štěstí mohou návštěvníci spatřit i vzácné dravce, kteří mají ve strmých stěnách skalních útesů ideální podmínky k hnízdění.

V roce 2013 bylo vybudováno nové informační centrum, v němž návštěvníci získají na ploše kolem 175 metrů čtverečních podrobné informace o této pestré krajině. Turisté, horolezci a všichni ostatní velcí i malí objevitelé se tu mohou dozvědět zajímavosti o typických regionálních druzích rostlin a zvířat, o geologii, jeskyních a o prázdninové a výletní hradní stezce Burgenstraße v přírodním parku a samozřejmě i o typicky franských zvycích. Přírodní park je zároveň i místem s největším počtem skalních útvarů a jeskyň v celém Německu mimo Alp. Krasová krajina Kuppenalb s dolomitovými skálami a bizarními skalními jehlami je v Evropě jedinečná.

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: