Přírodní park Krušné hory / Fojtsko ©Andreas Kahl
All nature parks from A to Z

Discover your favourite spot

Přírodní park Krušné hory / Fojtsko – intenzivní prožitek přírody

Přírodní park o ploše 1 495 čtverečních kilometrů se nachází na jihozápadě Saska. Sahá od fojtského Schönbergu až ke krušnohorskému Frauensteinu. V jeho středu na úpatí Fichtelbergu (1 215 metrů nad mořem) můžete navštívit nejvýše položené město v Německu, lázeňské městečko Oberwiesenthal.

Ke krajinným zvláštnostem přírodního parku patří rozlehlé plochy osázené křovinami a protkané kamennými zídkami a polními dřevinami, vysoko položené močály na hřebenech hor, velký počet pramenitých močálů v údolích potoků a řek, extenzivně využívané horské a zamokřené louky, pozůstatky horských smíšených lesů z doby hercynského vrásnění a bezpočet starých důlních štol.

Jsou to nejen turisticky oblíbené lokality, ale zároveň i biotopy mnoha vzácných a v Evropě vysoce ohrožených živočišných a rostlinných druhů. K zástupcům živočišné říše nejen regionálního významu patří kulíšek nejmenší, tetřívek obecný, ledňáček říční, perlorodka říční a žluťásek borůvkový. Ke zvláštnostem místní flóry patří plavuník alpínský, lilie cibulkonosná, prha arnika, několik druhů hořce a mnoho druhů místních orchidejí.

Stovky kilometrů udržovaných turistických a jezdeckých stezek a cyklotras vedou návštěvníky rozlehlými lesy a romantickými údolími potoků na ty nejkrásnější vyhlídky a k těm nejzajímavějším historickým stavbám, památníkům a muzeím v regionu. Aby mohli návštěvníci prožívat přírodu intenzivně a lépe jí porozumět, bylo vybudováno několik naučných stezek.

S historií těžby surovin se mohou návštěvníci seznámit jak ve volné krajině, tak v několika bývalých dolech zpřístupněných turistům. Nízké průměrné teploty a vysoké srážky jsou tou nejlepší zárukou dobrých sněhových podmínek. Krušné hory a Fojtsko se tak pro obyvatele přilehlých aglomerací staly nejen tradičními místy pro letní dovolenou, ale i rájem zimních sportů. K nejznámějším rekreačním a lyžařským střediskům patří Schöneck, Klingenthal/Mühlleithen, Carlsfeld/Johanngeorgenstadt, Oberwiesenthal, Seiffen a Cämmerswalde/Holzhau a lázeňská městečka Bad Elster a Bad Brambach.

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: