Přírodní park Smrčiny ©Tourismuszentrale Fichtelgebirge
All nature parks from A to Z

Discover your favourite spot

Přírodní park Smrčiny – pověstný kousek Bavorska!

Území dnešního přírodního parku se rozprostírá na ploše víc než 1 000 čtverečních kilometrů mezi Bayreuthem, Hofem a Weidenem na německé straně a Chebem na české straně.

Přírodním a aktivním regionem Smrčiny vede hustá síť turistických stezek a cyklotras, mimo jiné také kvalitní turistická stezka „Fränkischer Gebirgsweg“ (Franská horská stezka) a oblíbená cyklotrasa podél Mohanu Mainradweg. Například milovníci literatury se vydávají po turistické stezce Jeana Paula zdobené aforismy za životními zastávkami slavného romantického básníka.

V nedotčené přírodě můžete pozorovat rysy, tetřevy nebo datly černé. Typická místní květina, vzácný sedmikvítek evropský, vás ohromí bohatstvím bílých květů. Zájemci o přírodní vědy se v geologickém parku Smrčiny vydávají na cestu do historie Země. Ve středověku byl tento region nejdůležitějším hornickým regionem v dnešním Německu. Tento výrazný rys regionu pozoruhodným způsobem podtrhuje největší skalní labyrint v Evropě, který se nachází u správního centra Wunsiedel. Zejména pro rodiny s dětmi je jeho návštěva nezapomenutelným dobrodružstvím.

Milovníci kultury navštěvují v Bayreuthu a ve Wunsiedelu Wagnerovské a Luisenburské hudební slavnosti. Při prohlídce budovy Markraběcí opery v Bayreuthu se dozví mnoho zajímavostí z hudební historie města. V Muzeu Smrčin (Fichtelgebirgsmuseum) ve Wunsiedelu a v poutním kostele Nejsvětější trojice Kappl ve Waldsassenu ožívá historie regionu. Za svůj ekonomický význam vděčí Smrčiny především výrobě porcelánu, která tu funguje po staletí. Soubor muzeí Porzellanikon v Selbu seznamuje návštěvníky s dlouhou tradicí výroby porcelánu a představuje jeden z vrcholů na tzv. porcelánové stezce.

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: