UNESCO-biosfærereservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen

UNESCO anerkendte i 1990 Nationalpark Wattenmeer (Nationalparken Vadehavet) ved Slesvig-Holstens vestkyst som biosfærereservat. De fem beboede "halliger" (øer) blev tilføjet som udviklingsområde i 2005.

Vadehavet og biosfæren Halligen i Slesvig-Holsten præges af tidevandet. De enorme vadehavsområder oversvømmes to gange dagligt, og to gange dagligt trækker vandet sig tilbage igen. Et fascinerende levested for utallige planter og dyr. På guidede vadehavsture kan de besøgende gå på havbunden, se sandorme, hjertemuslinger og krabber, og de kan tage på ture med skib til nationalpark-partnerne og til sælbankerne.

Siden 2005 har også de beboede "halliger" (øer) Gröde, Hooge, Langeneß, Nordstrandischmoor og Oland også været en del af biosfærereservatet som udviklingsområde. I dette kulturlandskab er menneskets udnyttelse og naturen i samklang. De beboede halliger er præget af traditionelt og skånsom udnyttelse så som ekstensivt græsnings-kvæghold.

Det eneste sted i verden, der findes halliger, er i Nordfriesland, den nordlige del af det slesvig-holstenske vadehav. De er små marsk-øer, der enten ikke har diger eller kun et lavt sommerdige. Husene er bygget på sikre "værfter", der er kunstigt anlagte jordforhøjninger. Halligerne oversvømmes ofte i vinterhalvåret. Disse oversvømmelser er en del af dagligdagen for de 300 beboere på halligerne.

Handikapvenlig styring

To nyttige tastekombinationer til at zoome i browseren:

Forstørre: +

Mindske: +

Du kan få mere hjælp hos browser-udbyderen ved at klikke på ikonet: