• 0
UNESCO biosfäärireservaat Flusslandschaft Elbe

UNESCO biosfäärireservaat Flusslandschaft Elbe

Biosfäärireservaadis Flusslandschaft Elbe moodustub omanäoliseks kujunenud loodus- ja kultuurimaastik, mis ulatub läbi viie Saksa liidumaa.

Piki Elbet näeme keskjooksu piirkonnast kuni Põhja-Saksa madalikuni kulgevat rohkete luhtadega jõemaastikku.

Saksi-Anhaltis ootab Mittelelbe külastajaid metsikuil kaldail maailmakultuur. Elbe oru maastiku ainulaadne puhtus, mille tingimustes toimetavad koprad, saarmad ja merikotkad, meelitab külastajaid samuti nagu Dessau-Wörlitzi pargiala, Lutheri linn Wittenberg või maailmakuulus Bauhaus Dessaus.

Jõekäänakutes, mis jätavad rohkelt ruumi luhtadele, lookleb jõgi 75 km ulatuses Flusslandschaft Elbe biosfäärireservaadi Brandenburgi osas. Eriti kevadel ja sügisel liiguvad läbi luhtade sookured, põhjahaned ja kiivitajad. Eriti hästi tunneb end siin valge toonekurg: Euroopa kurepealinnas Rühstädtis pesitseb igal aastal rohkem kui 30 kurepaari.

Hamburgist kagus on elust pakatav Alam-Saksi Elbtalaue (Elbe oru luht) mudelala. Külastajad saavad siin nautida ainukordset maastikku, mille moodustavad mitmekesised Elbe neemed, üksikud soos turritavad puud ja metsaga ümbritsetud sisemaaluited. Kui on õnne, silmate ka siin kümneid toonekurgi, kala püüdvaid haigruid, puhkavaid sookurgi või õhus tiirutavaid merikotkaid. Sellest luhamaastikust lõunasse jääb Elbhöhen-Wendlandi rahvuspark oma eripäraste Rundlingi küladega. Matkates läbi idüllilise Alam-Saksi, kus loodus, kultuur ja inimene eksisteerivad kenasti kooskõlas, avastate palju taimi ja loomi.

Liustiku mõjul tekkinud org kogu oma majesteetlikus laiuses avab Mecklenburgist edelas pilgule Elbe ja selle lisajõgede avara ja mitmekesise jõeluhtade maastiku, kuid ka osaliselt taimestikuta sisemaaluited ja Elbe järsud kaldad.

Rattasõbrad saavad biosfäärireservaadiga tutvuda rattateedel liigeldes. Põhja-Saksamaal ulatub biosfäärireservaadi väike osa kuni Schleswig-Holsteinini. Regiooniülese ühendusteena saab kasutada 860 km pikkust Elbe-Radwegi rattateed, mis algab Bad Schandaust ja ulatub Cuxhavenini.

Discover your favourite spot