UNESCO-biosfäärireservaatti Ala-Saksin Vattimeri - missä merenpohja ja horisontti kohtaavat

Ala-Saksin Vattimeren biosfäärireservaatin laaja, tasainen maisema ulottuu Pohjanmeren rannikkoa pitkin, aina itäfriisiläisistä saarista merelle päin vedettyyn linjaan asti.

Vattimeren biosfäärireservaatti kattaa ainutlaatuisen ekosysteemin, joka perustuu vuoroveden dynamiikkaan. Lasku- ja nousuvesi luovat maan ja meren väliselle siirtymälle erilaisia elintiloja, joissa on runsaasti erilaisia lajeja. Tuhannet linnut valtavina parvina tarjoavat vierailijoille unohtumattomia luontospektaakkeleita ja hyödyntävät vattia ja suolaniittyä perusravintonaan. Hiekkasärkillä telmivät hylkeet ja hallit. Tulvavallien takana sijaitsee kulttuurimaisema, jolle ihmiset ovat antaneet leimansa jo vuosisatojen ajan ja jonka asutushistoriassa näkyy useita piirteitä luontoon sopeutumisesta. Lukemattomat keinotekoiset asutuskukkulat, laajat uudisraivausalueet ja vesirakennustekniset järjestelmät ovat alueen kulttuuriperintöä ja huomattava osa niiden asukkaiden identiteettiä. Vattimeren ainutlaatuisuuteen, kilometrien pituisiin tulvavalleihin, laiduntaviin lammaslaumoihin sekä maiseman rajattomalta vaikuttavaan avaruuteen voidaan tutustua jalkaisin tai polkupyörällä. Tämän alueen erityiseen luontoelämykseen, vattivaellukseen, kannattaa osallistua biosfäärireservaatin kumppanien opastuksella.

Tekstikoon muuttaminen

Kaksi hyödyllistä näppäinyhdistelmää selaimen tekstikoon muuttamiseksi:

Suurenna: +

Pienennä: +

Lisäohjeita saat selaimen valmistajalta napsauttamalla kuvaketta: