Παρακαλούμε επιλέξτε...

Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma

A permanent exhibition about the fate of the Sinti and Roma, and the Nazi acts of genocide against this minority, has been on display at the Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma since 1997.

The history and persecution of Sinti and Roma are presented on three floors: from their gradual exclusion and disenfranchisement to their systematic extermination in Nazi-occupied Europe, an unimaginable crime against humanity. An eternal flame commemorates the over 500,000 Sinti and Roma from all over Europe who fell victim to the Holocaust.

Καθολικά προσβάσιμος χειρισμός

Δύο χρήσιμοι συνδυασμοί πλήκτρων για μεταβαλλόμενη εστίαση στο πρόγραμμα περιήγησης:

Μεγέθυνση: +

Σμίκρυνση: +

Περισσότερη βοήθεια προσφέρει ο πάροχος του προγράμματος περιήγησης με ένα κλικ στο εικονίδιο: