בחר בבקשה...

Everything that's good and modern: the Museum of Modern Art

Although still relatively new, the MMK Museum of Modern Art in Frankfurt am Main has established itself as one of the world's most important museums for contemporary art.

Since opening in 1991, the museum on Braubachstrasse has set a trend with its post-modern architecture becoming an integral element and point of focus for Frankfurt's cultural and social scene. The MMK's collection includes more than 4,500 works of international art dating from the 1960s through to the present day.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: