Active coastal cliffs near Bansin
Active coastal cliffs near Bansin ©Kai Paulig
Natuurlandschappen van A tot Z

Discover your favourite spot

Natuurpark 'Insel Usedom' – Het groene eiland aan zee

In dit natuurpark worden beroemde badplaatsen met brede zandstranden afgewisseld door indrukwekkende steile oevers met door heuvelketens omsloten meren, verveende laagvlaktes en strand- en duinlandschappen.

Wie denkt dat Usedom vlak is, zal zich op een fietstocht door het oostelijke gedeelte van het eiland beslist verbazen. De uit het hoge Noorden afkomstige aardmassa's die hier in de ijstijd zijn terechtgekomen, zijn destijds opgeworpen tot een hoogte van 70 m. Zo is de zogenaamde eindmorene ontstaan, die zeven grotere meren omsluit. Het grootste hiervan is de Gothensee met zijn oppervlakte van ca. 550 ha. Er staan hier vooral beukenbomen en rondom de meren ook elzen. Vijf van de in totaal veertien beschermde natuurgebieden van het natuurpark zijn te vinden op dit gedeelte van het eiland. Aan de zuidkant van de 'Usedomer Schweiz', zoals dit gebied wel wordt genoemd, ligt tevens het grootste laagveengebied van het park. In het overgangsgebied tussen de heuvels en de Oostzee bevinden zich naast een ca. 10 km lange steile kust ook de beroemde Oostzeebadplaatsen. Het noorden van het eiland biedt een totaal andere aanblik. Grote zandafzettingen hebben op dit deel van Usedom een vlak landschap met verveende slenken en uitgestrekte duinlandschappen doen ontstaan, waar u heerlijk wandelen. De meest voorkomende boom is hier de pijnboom. Op enige afstand van de kustlijn vindt de nieuwsgierige bezoeker een landschap met strandmeren, imposante steile oevers, stille baaien en eeuwenoude boeren- en vissersdorpen. De oevers van de Peenestrom, die het eiland scheidt van het vasteland en daarmee ook van een deel van het natuurpark, zijn over een lengte van vele kilometers begroeid met schelpen en vormen zo een uitstekend broed-, voeder- en rustgebied voor vissen en vogels. Usedom behoort tot de dertig 'hotspotregio's' op het gebied van biodiversiteit in Duitsland.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: