Zwinger Dresden – Barokke bouwkunst onder Augustus de Sterke.

De Zwinger in Dresden is een wereldberoemd kunstwerk van barokke architectuur. Het ontstond in 1709 ten tijde van Augustus de Sterke. Verschillende beeldhouwers creëerden weergaloze sculpturen ter verfraaiing van het complex, dat tegenwoordig een van de belangrijkste attracties is van de hoofdstad van de deelstaat Sachsen.

De Zwinger in Dresden is oorspronkelijk ontstaan in het jaar 1709 als een door houten gebouwen omgeven feestterrein voor toernooien en andere hoofse spelen van de Saksische adel. In de jaren 1710 tot 1719 bouwde Matthäus Daniel Pöppelmann onder keurvorst Augustus de Sterke de zandstenen Zwinger. De paviljoens en galerijen aan de walzijde deden dienst als oranjerie. Het vermoedelijk meest gefotografeerde motief van de Zwinger is de Kronenpoort. Het barokke kunstwerk van de Zwinger wordt gekarakteriseerd door nog meer godheden uit de Griekse mythologie. Naast het walpaviljoen bevindt zich het nymfenbad. Dit kunstwerk van fonteinen behoort tot de mooiste barokke broncomplexen van Duitsland. In de binnenruimten van de Zwinger zijn tegenwoordig deels musea gevestigd. Zo behoort de porseleincollectie in Dresden tot de grootste keramische verzamelingen ter wereld. Een ander hoogtepunt biedt de wapenkamer met een kostbare verzameling kostuums en pronkwapens. Ook een bezoek waard is de Sempergalerie, die van 1847 tot 1854 ontstond onder leiding van de architect Gottfried Semper en waarin tot op de dag van vandaag de belangrijkste collecties schilderijen ter wereld uit de periode van de renaissance tot en met de barok worden gepresenteerd, onder andere het beroemde schilderij van de 'Sixtijnse Madonna' van Raffael. Niet ver van de Zwinger nodigt de Frauenkirche uit voor een bezoekje. Deze werd gebouwd van 1726 tot 1743 in de stijl van de barok, werd verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog en van 1994 tot 2005 weer opgebouwd met behulp van subsidies en donaties. De kerk geldt als een van de architectonisch waardevolste kerkgebouwen van dit tijdperk in Europa. Ook de 'Große Garten' in Dresden met een totale oppervlakte van 147 hectare nodigt uit voor wandelingen en om rustpauzes in door te brengen.


Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: