UNESCO-biosfærereservatet Vadehavet i Niedersachsen – havbunnen møter horisonten

Det lange, flate landskapet til biosfærereservatet Vadehavet i Niedersachsen strekker seg langs kysten av Nordsjøen og ut i sjøen mot de østfrisiske øyene.

Biosfærereservatet Vadehavet omfatter et unikt økosystem i harmoni med tidevannet. Flo og fjære skaper forskjellige biotoper med stort artsmangfold i overgangen mellom land og hav. Besøkende kan være vitner til litt av et show når tusenvis av fugler, som har næringsgrunnlaget sitt i tidevannssonen og på saltengene, fyller luften som fjærkledde skyer. På sandbankene tumler seler og havkobber. Bakom dikene ligger et kulturlandskap som har vært preget av menneskene i århundrer. Men bosetningens historiske trekk vitner om en tilpasning til naturen. Utallige bebodde voller, oppdemmet land og et mangfold av vannbyggingstekniske systemer er typisk for regionen og en viktig del av identiteten til menneskene som bor her. Kilometerlange diker med gressende saueflokker og et tilsynelatende endeløst landskap. Det enestående vadehavet kan utforskes til fots eller på sykkel. Biosfærereservatet har flere samarbeidspartnere som tilbyr den mest spesielle naturopplevelsen i denne regionen – en fottur i tidehavssonen.

Barrierefri styring

To nyttige hurtigtaster for å zoome i nettleseren:

Forstørre: +

Forminske: +

Mer hjelp får du fra nettleserleverandøren ved å klikke på ikonet: