• 0

Darmstadt – miasto poetów, filozofów i badaczy przestrzeni kosmicznej

Jeżeli któreś z niemieckich miast można określić mianem klasowego prymusa, to jest to z pewnością Darmstadt. Wykształcone i oczytane, o wysokiej kulturze, wszechstronnych zainteresowaniach i zadbanym wyglądzie – dzięki nauce, literaturze, sztuce i architekturze Darmstadt zyskał indywidualny profil, który rozsławił miasto.

Założenie kolonii artystycznej Mathildenhöhe przed ponad 100 laty wydatnie przyczyniło się do uzyskania przez Darmstadt jego szczególnej rangi. Wspaniałe secesyjne domy czynią to wzgórze muzeów do dzisiaj absolutnie niepowtarzalnym. Po roku 1949, w czasie, kiedy w niemal doszczętnie zniszczonym Darmstadt panowały smutek i brak mieszkań, nastąpił drugi przełom kulturalny, który doprowadził do powstania prekursorskich instytucji i systematycznego lokowania się w mieście przedsiębiorstw „bezdymnego przemysłu”: wydawnictwa i zakłady graficzne, które znajdują się tutaj w niespotykanej nigdzie indziej liczbie, cieszące się międzynarodową renomą instytuty literatury, sztuki i muzyki oraz Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych ESOC są dzisiaj symbolami miasta. Nagroda im. Georga Büchnera, najważniejsza niemiecka nagroda literacka, Heskie Muzeum Krajowe (Hessisches Landesmuseum) z największą na świecie kolekcją dzieł Beuysa, galeria sztuki Kunsthalle, Teatr Państwowy (Staatstheater), ożywiona scena muzyczna i spektakle małych form artystycznych i widowiska teatralne oraz wiele galerii nadają miastu wyjątkową atmosferę kulturalną. Od 1999 roku swoje wrota otworzyła kolejna ważna instytucja kulturalna miasta – Centralstation, znajdująca się pod ochroną konserwatorską dawna hala maszyn, oferująca spektakle teatralne, prelekcje, wystawy, koncerty i clubbing.

Ale to nie wszystko: do zabytków miasta należą również Stary Ratusz (Altes Rathaus), plac Luisenplatz, pałac przy rynku (Schloss am Marktplatz), kościół św. Ludwika (Ludwigskirche), kościół św. Pawła (Pauluskirche), Dom Ośmiokątny (Achteck-Haus) i oranżeria, Różane Wzgórze (Rosenhöhe) i Kaplica Rosyjska (Russische Kapelle) z romantycznym platanowym gajem. I oczywiście Kopalnia Messel, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, otwierająca okno do najdawniejszej historii naszej planety. Czy wreszcie budynek Waldspirale austriackiego architekta Friedensreicha Hundertwassera, który tutaj w swej ostatniej przed śmiercią pracy urzeczywistnił swoją wizję nowego stylu mieszkania. Z dużym rozgłosem spotykają się również organizowane regularnie od 1950 roku cykle sympozjów „Darmstädter Gespräche“, od 2005 roku „Neue Darmstädter Gespräche“, poruszające tematy filozoficzne i społeczne naszych czasów. Od 1951 roku, wówczas jeszcze wśród baraków i ruin, co roku odbywa się Heinerfest, święto miasta Darmstadt. Najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Darmstadt potrafią nie tylko rozsądnie rozmawiać, ale też wesoło i swobodnie świętować. A najchętniej w towarzystwie gości, jak Ty.

Najciekawsze miasta

Zakładając kolonię artystów wielki książę Ernst Ludwig von Hessen kierował się pragnieniem przeprowadzenia gruntownej reformy sztuki i rzemiosła w swoim kraju.

Muzeum znajduje się na wzgórzu Mathildenhöhe w budynku, w którym dawniej mieściły się pracownie artystów należących do kolonii i który jest znany przede wszystkim z wyrazistego portalu w kształcie litery omega. Wystawa dokumentuje historię kolonii od 1899 do 1914 roku i prezentuje twórczość artystów i znakomitych przedstawicieli tej epoki. Wśród eksponatów wystawy znajdują się meble, wyroby szklane, wyroby ceramiczne, tekstylia, wyroby złotnicze, grafiki, obrazy, prace plastyczne i modele architektoniczne.

Wzniesiony według projektów Friedensreicha Hundertwassera budynek Waldspirale (Leśna Spirala) to ozdoba położonej na obrzeżach centrum dzielnicy Bürgerpark. Hundertwasser zdefiniował w nim swoją ideę indywidualnego mieszkania, wymykającego się z powszechnie uznawanych norm. Zaprojektował więc fasadę, która wykracza poza wszelkie ramy, bezładnie porozrzucane okna o zmiennych formach i kształtach, dach, na którym rosną drzewa oraz wiele innych oryginalnych rozwiązań architektonicznych. Teren wokół budynku jest swobodnie dostępny dla wszystkich, więc również osoby oglądające ten oryginalny kompleks mieszkalny mogą osobiście poczuć jego niezwykłą atmosferę. A na koniec można pozwolić opaść nieco emocjom, zaznanym podczas podziwiania obiektu w znajdującej się w nim kawiarni przy filiżance Wiener Melange.

Znajdujące się w Darmstadt Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych (European Space Operations Centre, w skrócie ESOC) jest odpowiedzialne za kontrolę nad satelitami należącymi do Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, w skrócie ESA), a tym samym wrotami europy do wszechświata. Do zadań ESA należy planowanie i realizowanie projektów eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, badanie Układu Słonecznego i środowiska ziemskiego, klimatu na naszej planecie oraz rozwijanie technologii związanych z podróżami kosmicznymi, przy czym główny nacisk kładzie się na bezzałogowe loty w kosmos. W centrum można rzucić spojrzenie na krążące w niezmierzonej kosmicznej dali satelity, by choć w przybliżeniu uzmysłowić sobie nieskończoność wszechświata.

Kopalnia Messel pod Darmstadt jest skarbnicą natury. W trzeciorzędzie, przed około 50 milionami lat, żyły tu różne gatunki zwierząt, spośród których wiele już dawno wymarło lub występuje dziś jedynie w strefie tropikalnej. Łupki bitumiczne pochodzące ze znajdującego się tu niegdyś morza są pełne tajemnic i kryją nadzwyczajne bogactwo, nierzadko wspaniale zachowanych skamielin zwierzęcych i roślinnych. Są one źródłem niezwykle cennych informacji o dryfowaniu kontynentów i sedymentacji ziemi, powstawaniu oceanów i pomostów między poszczególnymi kontynentami, głębokości i zasięgu biosfery, a także klimacie i cyklach życiowych organizmów z tamtych epok. Więcej

Pokaż kolejne