Moguncja – miasto Gutenberga i niemiecka królowa wina

Moguncja – miasto Gutenberga i niemiecka królowa wina

Moguncja to miasto uniwersyteckie, miasto Rzymian, miasto mediów, stolica regionu, miasto, którego symbolem jest romańska katedra, „czarna sztuka Gutenberga i nadreńskie ostatki. I ogromne dziedzictwo z blisko 2000 lat, z którego mieszkańcy Moguncji są niezwykle dumni. To, że do wielu dóbr kulturowych miasta należy także tradycja winiarska, czyni Moguncję jeszcze sympatyczniejszą.

Od ponad 1000 lat nad miastem dominuje katedra moguncka. Ta majestatyczna budowla wznosi się w centrum miasta. To jeden z najważniejszych niemieckich obiektów sakralnych, którego budowę rozpoczęto około 975 roku za biskupa Willigisa. W jego cieniu rozciąga się średniowieczna Moguncja – wśród krętych, wąskich uliczek, noszących tutaj kuriozalne nazwy, jak na przykład „Nasengässchen” (dosł. Uliczka Nosowa) lub „Heringsbrunnengasse” (dosł. „Przy Śledziowej Fontannie”), w wielu małych sklepikach, butikach i kafejkach w okolicach przepięknej uliczki Kirschgarten, z romantycznymi domami szachulcowymi i Fontanną św. Marii (Marienbrunnen) pulsuje przez cały dzień życie. W godzinach popołudniowych i wieczornych widać, że Moguncja to „królowa wina” wśród niemieckich miast. Hesja Nadreńska (Rheinhessen) to największy region winiarski w kraju, a młode pokolenie winiarzy wykazuje się zaangażowaniem, wiedzą i wiarą w dokonanie rzeczy nadzwyczajnych. Efekty ich pracy mieszkańcy Moguncji konsumują przede wszystkim w przytulnych winiarniach i knajpkach, które noszą bardzo śmieszne nazwy, jak na przykład „Klingelbeutel” („Woreczek na ofiarę”) albo „Beichtstuhl“ („Konfesjonał”). Jednym z trzech największych wydarzeń w mieście jest Weinmarkt, czyli winny rynek. Gdy w 1946 roku zorganizowano go pierwszy raz po wojnie, francuskie siły alianckie podarowały miastu 100 tysięcy litrów wina, co stanowiło wielki gest pojednania i przyjaźni. Dwa pozostałe święta Moguncji to jak wszędzie nad Renem ostatki oraz czerwcowa, trwająca zawsze cztery dni Noc Jana, niezwykłe wydarzenie kulturalne, które pierwotnie organizowano dla uczczenia pamięci Jana Gutenberga, a dziś stanowi kolorową mieszankę muzyki, starych obyczajów, małej sztuki, święta kulinarnego i oczywiście winnego.

W przeciwieństwie do ruchliwej starówki panorama widziana z brzegu Renu sprawia wrażenie, że miasto jest nobliwe, spokojne, a nawet trochę surowe. Miasto jest opanowane przez dwie epoki: modernizm z ratuszem, hotelem Hilton i Rheingoldhalle oraz barok i renesans z Nową Zbrojownią (Neues Zeughaus), Domem Zakonu Krzyżackiego (Deutschordenshaus) i pałacem książąt-elektorów (Kurfürstliches Schloss). W opinii niektórych historyków sztuki pałac przewyższa swoim niezwykle bogatym, zróżnicowanym układem nawet zamek w Heidelbergu – nawet jeśli mieszkańcy Heidelbergu są zgoła odmiennego zdania. Moguncja to również miasto unikatowych muzeów. Są to przede wszystkim Muzeum Gutenberga oraz Centralne Muzeum Rzymsko-Germańskie (Römisch-Germanische Zentralmuseum) w pałacu elektorskim. Oprócz zbiorów eksponatów z okresu prehistorii, historii rzymskiej i wczesnego średniowiecza muzeum prowadzi liczne pracownie renowacji zabytków, które cieszą się międzynarodową sławą – Ötzi, „człowiek z lodowca” znaleziony w Tyrolu, też był tutaj poddawany zabiegom rekonstrukcji. Szersze spektrum epok, od epoki kamienia po okres modernizmu, obejmuje Muzeum Krajowe w Moguncji (Landesmuseum Mainz), które zostało założone w 1803 roku po podarowaniu 36 obrazów przez Napoleona. Biskupie Muzeum Katedralne i Diecezjalne, mieszczące się w katedrze, informuje o historii kościoła biskupiego i diecezji; Muzeum Historii Miasta (Stadthistorisches Museum) zapoznaje z historią ogólną, a Muzeum Przyrodnicze (Naturhistorisches Museum) jest największym tego typu muzeum w Nadrenii-Palatynacie. Ofertę kulturalną Moguncji dopełnia imponująco Kunsthalle Mainz – budynek przy starym porcie celnym obudowano szkłem i rozbudowano o salę ekspozycyjną pochyloną o 7 stopni. Jeśli jednak stwierdzisz pochylenie o siedem stopni na sobie, to może będzie to spowodowane doskonałymi winami serwowanymi w mieście. To jednak żadna tragedia – w Moguncji będziesz prawdopodobnie w doborowym towarzystwie.

Najciekawsze miasta

Katedra należy do Moguncji (Mainz) tak samo, jak nadreński karnawał: wznosi się majestatycznie w centrum miasta i jest jedną z najznamienitszych budowli sakralnych w Niemczech. Moguncka katedra, wzniesiona w 975 roku pod egidą arcybiskupa Willigisa, jest jako katedra i kościół biskupi duchowym centrum biskupstwa Moguncji. Już pod patronatem św. Marcina z Tours, przed 1000 lat, właśnie tu zbierali się wierni z miasta. Wzrok przykuwa ołtarz Mariacki w kaplicy Kettelera z „piękną Moguncjanką“. W sąsiednich zabudowaniach kolegiackich mieści się dzisiaj Biskupie Muzeum Katedralne i Diecezjalne (Bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum).

W Muzeum Sztuki Drukarskiej im. Gutenberga (Gutenberg-Museum für Druckkunst) w Moguncji to jedno z najstarszych muzeów poświęconych tematowi druku, zwanego też „czarną sztuką”. Tutaj zwiedzający poznają historię i tajniki druku książek, wynalezionego w Moguncji przez Jana Gensfleischa Gutenberga.

Muzeum – poświęcone życiu i dziełu Jana Gutenberga – zostało utworzone w roku 1900, w 500. rocznicę urodzin wynalazcy druku. W tej skarbnicy wiedzy drukarskiej zwiedzający mają okazję uzyskać różnorodne informacje z zakresu historii pisma i druku w działach poświęconych technice drukarskiej, sztuce edytorskiej, drukom akcydensowym, ekslibrisom, grafice i plakatom, papierowi, historii pisma. Perełką zbiorów jest znana Biblia Gutenberga, będąca jedną z najpiękniejszych drukowanych książek na świecie.

Mogunckie zapusty – zwane tu „Meenzer Fassenacht“ – to piąta pora roku. Zapusty, odbywające się co roku na przełomie lutego i marca, oznaczają trzy fantastyczne dni i cztery burzliwe noce. Wtedy w mieście panuje błazeński stan wyjątkowy: zabawa, tańce, śmiechy, flirty – zaczynając od poniedziałku zapustnego (Rosenmontag) do środy popielcowej cała Moguncja jest na nogach i zamienia centrum miasta w morze kolorów. Pochód poniedziałku zapustnego ciągnie się przez siedem kilometrów torując sobie drogę przez pogrążony w zabawie, roztańczony tłum, który co roku przekracza 500 000 widzów. Zapusty to także część historii miasta, fenomen kulturowo-historyczny, mający jako wielkie wydarzenie społeczne od wieków swoje stałe miejsce w kalendarzu świąt i uroczystości.

Budynek przy starym porcie celnym z jego wyraźną dominantą architektoniczną – z żelbetu, o wysokości 21 metrów i w płaszczu z zielonego szkła – został przebudowany według planów berlińskiego architekta Güntera Zampa Kelpa i otrzymał całkiem nowy element w postaci charakterystycznego pomieszczenia wystawienniczego nachylonego pod kątem siedmiu stopni.

Galeria Sztuki w Moguncji koncentruje się na wystawach czasowych prezentujących dzieła sztuki współczesnej; za zadanie wyznaczyła sobie nie gromadzenie własnych zbiorów, ale raczej prezentowanie i przekazywanie – niekiedy w kontrowersyjny sposób – nowoczesnej sztuki i panujących w niej aktualnie trendów.

Pokaż kolejne