• 0
Wybierz...
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Zrozumieć historię: Muzeum Rzymsko – Germańskie (Römisch-Germanisches Museum)

Zrozumieć historię: Muzeum Rzymsko – Germańskie (Römisch-Germanisches Museum)

Muzeum Rzymsko – Germańskie prezentuje archeologiczne dziedzictwo Kolonii, od założenia rzymskiej osady po wyniesienie jej do rangi miasta, a następnie nadanie funkcji stolicy cesarskiej prowincji Germania Dolna (Germania Inferior).

Gmach otwartego w 1974 roku muzeum stoi na murach odkrytej w 1941 roku rzymskiej willi miejskiej ze słynną mozaiką przedstawiającą sceny związane z kultem Dionizosa oraz na miejscu średniowiecznego palatium cesarskiego. Muzeum jest placówką badawczą i archiwum archeologicznym miasta Kolonia oraz zbiorem cennych eksponatów, który został udostępniony zwiedzającym. Sensacyjna koncepcja prezentacji sprawia, iż Muzeum Rzymsko-Germańskie jest jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów w Niemczech.