• 0
Rezerwat Biosfery UNESCO Schorfheide-Chorin — kraina żurawi o dalekich horyzontach

Rezerwat Biosfery UNESCO Schorfheide-Chorin — kraina żurawi o dalekich horyzontach

Lodowce ostatniego zlodowacenia pozostawiły po stopieniu przed 10-15 tysiącami lat bardzo zróżnicowany krajobraz, który jest prawdziwym przewodnikiem po epoce lodowcowej.

Cicha i rzadko zaludniona kraina, rozległe lasy i dalekie otwarte przestrzenie, ale także bogactwo różnych struktur krajobrazu na niewielkiej przestrzeni stanowią podstawę bogactwa gatunków zwierząt i roślin. Niezwykła różnorodność zbiorników i cieków wodnych tworzy siedlisko dla rzadkich w Niemczech gatunków. Na całym chronionym obszarze zamieszkują bobry i wydry, a z 22 gatunków nietoperzy występujących w Niemczech w rezerwacie spotkano aż 16.

Naturalne lasy stanowią miejsce lęgowe bielika, rybołowa i orlika krzykliwego. Liczne na terenach leśnych obszary podmokłe są idealnym siedliskiem dla bocianów czarnych i żurawi. A w prawie każdej wiosce rezerwatu biosfery można spotkać gniazda bociana białego.

Krajobraz Rezerwatu Biosfery Schorfheide-Chorin jest również efektem wielu wieków użytkowania i zagospodarowania przez człowieka. Rezerwat biosfery to również krajobraz kulturowy ukształtowany przez człowieka. W rezerwacie biosfery Schorfheide-Chorin są widoczne ślady dawnej historii — wały pierścieniowe dawnych zamków chłopskich i miejsc kultu religijnego, wioski dworskie z dworkami i wielkimi folwarkami oraz skromne domy szachulcowe w leśnych wioskach. Symbolem gotyku ceglanego w północnych Niemczech jest słynny klasztor Chorin. Kolejnymi imponującymi świadkami historii są ruiny zamku Grimnitz i Greiffenberg.

Discover your favourite spot