Rezerwat Biosfery UNESCO Dolnosaksońskie Morze Wattowe — gdzie dno morza styka się z horyzontem

Wzdłuż wybrzeża Morza Północnego do linii Wysp Wschodniofryzyjskich rozciąga się szeroki płaski krajobraz Rezerwatu Biosfery Dolnosaksońskie Morze Wattowe.

Rezerwat Biosfery Morze Wattowe obejmuje unikalny ekosystem w dynamice przypływów i odpływów. Na granicy lądu i morza tworzą one różne biotopy o dużej różnorodności gatunków. Tysiące ptaków tworzących „pierzaste chmury” gwarantują turystom niezapomniane widowiska. Wykorzystują one tereny wattów i mokradeł solnych jako podstawowe miejsce żerowania. Na piaszczystych ławach wylegują się foki pospolite i foki szare. Za groblami leży kształtowany przez setki lat przez człowieka krajobraz kulturowy, którego historia pokazuje wiele śladów dopasowywania się do natury. Niezliczone terpy, rozległe obszary melioracyjne i różnorodne systemy hydrotechniczne to świadkowie historii kultury regionu oraz istotny element tożsamości tutejszych mieszkańców. Ciągnące się kilometrami groble z pasącymi się stadami owiec oraz zdająca się nie mieć końca dal — wyjątkowość morza wattowego można odkrywać pieszo lub rowerem. Partnerzy Rezerwatu Biosfery organizują szczególną atrakcję tego regionu, czyli wycieczki piesze na teren wattów.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: