• 0
A flock of birds over the Wadden Sea

Rezervaţia biosferei (UNESCO) Marea Wadden din Saxonia Inferioară - adâncul mării întâlneşte orizontul

De-a lungul coastei Mării Nordului şi departe în mare, până la o linie dincolo de partea marină a insulelor Frisian de Est, se întinde peisajul vast şi plat al rezervaţiei biosferei Marea Wadden din Saxonia Inferioară.

Rezervaţia biosferei „Marea Wadden“ cuprinde un sistem ecologic unic, definit de dinamica mareelor. Aici, la interferenţa dintre uscat la mare, fuxul şi refluxul creează diferite habitate cu o mare diversitate de specii. Mii de păsări care, ca nişte „nori înaripaţi“, oferă vizitatorilor spectacole naturale de neuitat, folosesc zona tidală şi pajiştile cu plante halofite ca resurse de hrană de bază. Pe bancurile de nisip zburdă foci şi foci cenuşii. În spatele digurilor se află un peisaj cultural influenţat de-a lungul secolelor de oameni, a căror istorie a colonizării locurilor prezintă multe elemente de adaptare la natură. Nenumărate dâmburi artificiale pentru ridicarea caselor, suprafeţe ample de terenuri recuperate şi o multitudine de sisteme de inginerie hidraulică constituie mărturii culturale ale regiunii şi o componentă esenţială a identităţii locuitorilor ei. Kilometrii de diguri cu turme de oi la păşunat şi întinderea aparent nelimitată a peisajului sunt specifice mării Wadden şi pot fi explorate pe jos sau cu bicicleta. Dar experienţele absolut speciale oferite de natura acestei regiuni, drumeţiile prin zona tidală, pot fi trăite cel mai bine alături de partenerii selectaţi ai acestei rezervaţii a biosferei.

Discover your favourite spot