• 0
Rezervaţia biosferei (UNESCO) Regiunea de stepe şi iazuri din Oberlausitz - iazuri cu crap în zonă de stepă

Rezervaţia biosferei (UNESCO) Regiunea de stepe şi iazuri din Oberlausitz - iazuri cu crap în zonă de stepă

Rezervaţia biosferei (UNESCO) Regiunea de stepe şi iazuri din Oberlausitz este singura rezervaţie a biosferei din Saxonia şi una din cele mai mari zone de iazuri din Germania.

Regiunea de stepe şi iazuri din Oberlausitz se găseşte în mijlocul unei zone culturale străvechi în partea estică a acestui land, între câmpia Oberlausitz în sud şi zona de minerit Oberlausitz în nord. Ea cuprinde în total peste 350 de iazuri, aflate în pădurile din zonele de dune, pajişti umede, terenuri aride, lunci şi regiuni de stepă. Această rezervaţie a biosferei oferă o multitudine extraordinară de habitate pentru plante şi animale rare.

Numeroase specii de animale, în parte ameninţate cu dispariţia, găsesc aici un habitat valoros, de exemplu, vidra, barza albă şi codalbul. O reţea de trasee încântătoare pentru drumeţii şi excursii pe bicicletă asigură accesul la zonele de stepă şi de iazuri, la frumuseţile peisajelor lor şi către sate. Pistele pentru călătorii pe bicicletă la distanţă ca de ex. Spreeradweg şi Froschradweg străbat această rezervaţie a biosferei. Pista de biciclete Seeadlerradweg îi conduce pe vizitatori spre frumuseţile peisagistice şi curiozităţile culturale din Teichlausitz, spre atracţiile mari şi mici ale rezervaţiei biosferei. Atracţia pentru această regiune este stimulată şi de târgurile de produse naturale ce au loc de două ori pe an, unde sunt oferite cumpărătorilor mărfuri de mare calitate şi proaspete, cu origine sigură, direct de la producători. Divertismentul este asigurat prin oferte culturale selecte, cum ar fi ansamblul artiştilor populari sorbi, care oferă o perspectivă asupra artei şi culturii sorbilor.

Discover your favourite spot