• 0
Rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a Šorfhajde-Horin – zemlja ždralova i širokog horizonta

Rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a Šorfhajde-Horin – zemlja ždralova i širokog horizonta

Glečeri iz poslednjeg ledenog doba su, nakon topljenja pre 10.000 do 15.000 godina, ostavili raznovrsne reljefne oblike, pa stoga predstavljaju izvor proučavanja perioda ledenog doba.

Mirno i retko naseljeno područje, kontrast između prostranih šuma i širokog otvorenog prostranstva, ali i bogatstvo krajolika vrlo različite strukture na malom prostoru, čine osnovu za mnoštvo biljnih i životinjskih vrsta. Veliki broj vodenih površina pruža životno stanište za mnoge, u Nemačkoj, retke vrste. Dabrovi i vidre žive na celokupnom zaštićenom području, a od 22 vrste slepih miševa u Nemačkoj, njih 16 je registrovano u ovom rezervatu biosfere.

Iznad netaknutih šuma lete orao štetavac, orao ribar i orao kliktaš. Veliki broj vlažnih oblasti u ovim šumskim područjima predstavlja idealno stanište za crne rode i ždralove. I skoro u svakom selu ovog rezervata biosfere obitavaju i bele rode.

Predeli u rezervatu biosfere Šorfhajde-Horin predstavljaju i rezultat viševekovnog ljudskog rada i kultivisanja. Rezervat biosfere označava takođe i kultivisani prostor, koji su oblikovali ljudi. U rezervatu biosfere Šorfhajde-Horin mogu se videti i jedinstveni tragovi istorije. To su, na primer, prstenasti bedemi nekadašnjih tvrđava, koje su služile kao skloništa i kultna mesta, sela u feudalnom posedu sa gospodskim kućama i ogromnim imanjima, kao i skromne kuće građene u duhu narodne arhitekture u šumskim selima. Jednom od najprepoznatljivijih gotičkih građevina sagrađenih od opeke u Severnoj Nemačkoj smatra se samostan Horin. Ruševine tvrđave Grimnic i Grajfenberg su drugi upečatljivi svedoci istorije.

Discover your favourite spot