• 0
Nacionalni park Zapadnopomeranske lagune – mesto gde se prepliću plaže i šume

Nacionalni park Zapadnopomeranske lagune – mesto gde se prepliću plaže i šume

Nacionalni park Zapadnopomeranske lagune predstavlja najveću zaštićenu oblast na području Baltika. Od poluostrva Dars-Cingst do zapadne obale ostrva Rigen prostiru se krajolici prožeti strmim obalama i dinama, prevlakama i lagunama, koji privlače kako ljubitelje plaža, tako i ljubitelje šuma.

Na samom severoistoku Nemačke, u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, Nacionalni park Zapadnopomeranske lagune predstavlja jedinstveno područje, koje čine strme obale, dine, prevlake i lagune. I sam park je naziv dobio po lagunama („Bodden“), zalivima koji su odvojeni od Baltičkog mora, u kojima se mešaju slatka i slana voda i kojima se može krstariti čamcima.

Kroz samostalne šetnje ili šetnje u pratnji vodiča, možete da upoznate priobalne delove i šume nacionalnog parka. Pored šume Ostervald, poluostrva Cingst, nacionalni park možete na najbolji način upoznati šetnjom kroz šumu Dars, najveće povezano šumsko područje nacionalnog parka.

Duž staza kroz šumu Ostervald koje, između ostalog, vode i kroz istorijski značajne slatinaste livade, dolazi se do lepih vidikovaca, kao što su Pramort i Visoka dina (Hohe Düne). Fascinantan je i raznovrstan biljni i životinjski svet. Tako posetioci mogu da posmatraju divljač, npr. crvene jelene ili divlje svinje. Nacionalni park Zapadnopomeranske lagune uživa međunarodni značaj kao najveće stanište ždralova u Evropi. Svake godine se u jesen ovde može posmatrati kako doleće oko 30.000 ždralova, što predstavlja jedinstven doživljaj.

Ostala zanimljiva mesta regiona su, između ostalog, umetnička kolonija u Arenshopu, svetionik i Natureum (prirodnjački muzej) u Darser Ortu, informacioni centar nacionalnog parka na ostrvu Hidenze, najvećem ostrvu nacionalnog parka na kojem nema automobila, kao i muzej u Štralzundu sa zbirkom predmeta od zlata. Osim toga, treba videti i zaštićena područja Dinenhajde i Dornbuš koji je poznat po svom uzvišenju.

Discover your favourite spot