• 0
UNESCO-biosfärområdet Schorfheide-Chorin – tranor i öppet landskap

UNESCO-biosfärområdet Schorfheide-Chorin – tranor i öppet landskap

När glaciärerna från senaste istiden smälte för 10 000 till 15 000 år sedan, lämnade de efter sig ett rikligt strukturerat landskap som är en veritabel lärobok om istiden.

Det stillsamma, glest befolkade området, växlingen mellan stora skogar och vidsträckta öppna landskap, men även landskapets rikedom av olika strukturer på litet område utgör grunden för en mångfald av djur- och växtarter. Den ovanligt många vattendragen skapar biotoper för många arter som är sällsynta i Tyskland. Bäver och utter är spridda över hela skyddsområdet och av de 22 flädermusarter som förekommer i Tyskland har 16 kunnat påvisas i biosfärområdet.

I de naturliga skogarna häckar havsörn, fiskgjuse och mindre skrikörn. Det stora antalet våtmarker i de här skogsområdena är en perfekt biotop för svart stork och trana. Och i nästan varje by i biosfärområdet häckar fortfarande den vita storken.

Men landskapet i biosfärområdet Schorfheide-Chorin är även ett resultat av nyttjande och brukande av människor genom århundraden. Biosfärområde innebär också kulturlandskap skapat av människor. I biosfärområdet Schorfheide-Chorin syns unika historiska spår. Ringvallar från de forna flyktborgarna och kultplatserna, gods med omgivande byar och stora lantegendomar och modesta fackverkshus i skogsbyarna. Som symbol för tegelstensgotiken i norra Tyskland ses det berömda klostret Chorin. Ruinerna från borgen Grimnitz och Greiffenberg är andra imponerande historiska tidsdokument.

Discover your favourite spot