A flock of birds over the Wadden Sea
The Wadden Sea - a hub for migrating birds ©Birgit Fasting
Natural landscapes from A to Z

Discover your favourite spot

UNESCO-biosfärområdet Niedersächsisches Wattenmeer - havsbotten möter horisonten

Längs med Nordsjökusten fram till en havslinje med de ostfrisiska öarna sträcker sig det vidsträckta, platta landskapet för biosfärområdet Niedersächsisches Wattenmeer.

Biosfärområdet Wattenmeer omfattar med tidvattnets dynamik ett unikt ekosystem. I övergången från land till hav skapar ebb och flod olika biotoper med en stor mångfald arter. Tusentals fåglar, som ger besökarna oförglömliga naturskådespel som "fjäderklädda moln", använder tidvattenområden och saltängar som näringsgrund. På sandbankarna tumlar knubbsälar och gråsälar. Bakom dammvallarna ligger ett kulturlandskap som präglats av människan under århundraden. Bosättningshistorien visar på många drag från anpassning till naturen. Otaliga jordvallar, stora landvinningsytor och många vattenbyggnadstekniska system är regionens kulturella spår och en betydande del av invånarnas identitet. Kilometerlånga dammvallar med betande fårflockar och landskapets till synes oändliga vidder – man kan ta del av det unika Vadehavet till fots eller på cykel. Regionens helt unika naturupplevelse, vandringar i tidvattenområdena, erbjuder biosfärområdets partner på ett utmärkt sätt.

Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: