• 0
Национален парк Келервалд-Едерзее – зелената сърцевина на Германия

Национален парк Келервалд-Едерзее – зелената сърцевина на Германия

Националният парк Келервалд-Едерзее е разположен в зелената сърцевина на Германия, граничейки на юг с язовира Едерзее, на по-малко от половин час път от град Касел. Върху близо 5700 хектара е разположена една от последните големи и все още съхранени компактни горски екосистеми в Централна Европа с широколистни дървесни видове.

Националният парк Келервалд-Едерзее в провинция Хесен е единствен по рода си природен феномен, който благодарение на предприеманите десетилетия наред мерки по опазване на околната среда и правилното лесовъдство заслужава възхищение и овации. Тук няма да намерите пътища, населени места и железопътни линии.

Вместо това ви очакват над 50 планински хълма, покрити с „килим“ от букови гори “ , контрастиращи с идилични долини, през които се вият бистри и кристални потоци. „Каменни реки и морени“ като свидетели на последната ледникова епоха, оградени с едролистни липи и дъбове, някои от тях на възраст над хиляда години, влажни дефилета с ясен и планински бряст, както и ливади, осеяни с орхидеи и розов карамфил, оформят характера на националния парк.

На своите посетители националният парк предлага многообразна и богата гама от различни екскурзии с професионални водачи и велотурове. Гостите имат възможност да наблюдават диви животни, да се насладят на горската атмосфера, да фотографират, да се възхищават, да мечтаят, да питат, да дишат чистия горски въздух, да почиват и да размишляват. Тук в националния парк Келервалд човек все още може да се докосне до дивата природа и да се научи да я разбира.

Discover your favourite spot