Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Поречието на Елба ©Jan Schormann / LUGV
All biosphere reserves from A to Z

Discover your favourite spot

Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Поречието на Елба

Биосферният резерват „Поречието на Елба“ обединява в себе си един неповторим природен и културен ландшафт, който се разпростира на територията на пет германски провинции.

По поречието на Елба пулсира един естествен речен ландшафт с множество речни долини, разпростиращи се от средното речно русло до северната германска низина.

Световното културно наследство по дивите речни брегове очаква посетителите на средното поречие в провинция Саксен-Анхалт. Неповторимата идилия на Елбския ландшафт, където бобърът, видрата и морският орел са намерили убежище, от години привлича посетителите подобно на градинското царство Десау-Вьорлиц, града на Лутер Витенберг или световноизвестното висше училище по строителство и художествено конструиране Баухаус в Десау.

През широките меандри и обширните долини, изпълнени с живот, реката преминава по дължина от 75 км през бранденбургската част на биосферния резерват „Поречието на Елба“. Особено през пролетта и есента хиляди жерави, северни гъски и обикновени калугерици прелитат през речните долини. В щъркеловото селце Рющад, на което е присъдена титлата „Европейско село на щъркелите“, ежегодно гнездят над 30 двойки бели щъркели.

Изпълнена с живот е и долносаксонската речна долина в югоизточната част на Хамбург. Посетителите ще могат да се насладят на неповторим ландшафт, който се характеризира с многообразни земни ивици, девствени самотни дървета сред воден ландшафт, зает от плитка вода и ниска растителност и залесените с гора дюни. С малко късмет тук може да наблюдавате хиляди щъркели, ловуващи сиви чапли, отпочиващи жерави и кръжащи в небето морски орли. В южната част на тази речна долина се извисява природният парк „Елбски възвишения – Вендланд“ със своите уникални кръгови селища, изградени по древен строителен стил, при който къщите образуват удобна за отбрана кръгова формация. По време на пешеходните и велотуровете през тази идилия на провинция Долна Саксония, в която природата, културата и човекът все още представляват едно хармонично цяло, ще откриете множество интересни растителни и животински видове.

Една древна речна долина в цялата си ширина и прелест ще ви покаже просторния, многообразен речен ландшафт в югоизточната част на Мекленбург заедно с река Елба и нейните притоци, но и с отчасти обезлесените вътрешни дюни и стръмните речни склонове на Елба.

Любителите на велотуризма могат да опознаят биосферния резерват и по добре обособените велопътеки. В северната част на Германия биосферният резерват навлиза с малка част и на територията на провинция Шлезвиг-Холщайн. Регионът се свърза с дългата 860 км велопътека по река Елба която е на разположение от Бад Шандау до Куксхафен.

Elbe Riverside UNESCO Biosphere Reserve

Unique features

  • Riverside meadows
  • Location on the Green Belt route
  • Circular villages in the Wendland region

Activities
Rafting, canoe tours, cycling, walking

Landscapes
Rivers, fens

Contact for accessible holidays
Marianne Spiegel
Email:
Tel: +49 (0)5862 967 312

Travel information
Closest ICE train station: Wittenberge (15km)
Closest major city: Potsdam (130km)

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: