Dramatically beautiful moors
Dramatically beautiful moors ©Foto: Klaus Pape
Natural landscapes from A to Z

Discover your favourite spot

Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Шорфхайде-Хорин – земята на жеравите и нейните далечни хоризонти

При разтопяването си през последния ледников период преди 10 000 до 15 000 години глетчерите са оформили един богат и разнообразен ландшафт, който сякаш е като отворена книга, даваща ценни сведения за ледниковата епоха.

Тихият слабонаселен район, смяната между величествени горски масиви и просторите на ландшафта, както и богатството на различните природни структури, разположени на малка територия, са създали благоприятни условия за развитието на изключително богато биоразнообразие. Невероятно големият брой водни басейни представляват естествено местообитание на голям брой редки и застрашени животински видове в Германия. Бобърът и видрата може да наблюдавате на територията на целия природен резерват, както и 16 от срещащите с в Германия 22 вида прилепи.

А сред прохладните естествените горски масиви гнездят морският орел, орелът рибар и малкият креслив орел. Високият брой влажни земни зони в тези горски участъци осигуряват идеален хабитат за черния щъркел и жерава. Почти във всяко селище, разположено на територията на биосферния резерват, ще видите гнездящи бели щъркели.

Ландшафтът на биосферния резерват Шорфхайде-Хорин е процъфтявал през столетията и благодарение на култивирането и обработването на земята от човека. Култивираният от човешката ръка ландшафт е също част от природата на биосферния резерват. В биосферния резерват Шорфхайде-Хорин ще откриете и следи от древността и богатото историческо наследство. Пръстеновидни валове на някогашни отбранителни крепостни укрепления и исторически места, селища, принадлежащи към благороднически имения, и техните господарски къщи и просторните селскостопански постройки, както и скромни работилници в горските селца. За символ на северногерманския готически стил се смята известният манастир Хорин. За величествената история свидетелстват и останките на двете древни крепости Гримниц и Грайфенберг.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: