• 0

Obchod a hanza, vévodové a císaři: Braunschweig

Braunschweig, velmi moderní město s velmi dlouhou tradicí, nabízí obdivuhodná svědectví své bohaté historie a nádherné městské čtvrti, které po staletí neztratily nic ze svého zvláštního kouzla. Své kouzlo však neskrývá ani soudobá architektura, aktivní umělecká a kulturní scéna a rozlehlé parky a přírodní krajina.

Od Jindřicha Lva po centrum inovace
Dějiny Braunschweigu jsou pevně spjaty s Velfskou dynastií: vévoda Jindřich Lev si Braunschweig zvolil ve 12. století za svou rezidenci a přispěl k jeho rozvoji v hanzovní město a mocné obchodní centrum. Tohoto slavného braunschweigského rodáka připomínají hrad Dankwarderode, katedrála sv. Blažila a socha lva na Hradním náměstí. Za Otty IV., rovněž z rodu Velfů, se Braunschweig stal císařským městem a potažmo jedním z nejdůležitějších center v Evropě. Až do 20. století hráli příslušníci Velfské dynastie v rozvoji města velkou roli, jako stavitelé i mecenáši vědy a umění.

Tomu odpovídaly i řady chytrých lidí, kteří ve městě pobývali: literáti, vědci, vynálezci a nadaní řemeslníci, ti všichni proměnili Braunschweig v centrum inovací. A tak je tomu dodnes: Braunschweig vykazuje obrovský potenciál a produktivitu v oblasti vědy a výzkumu, je sídlem velkého počtu mezinárodních institutů a od roku 2007 mu patří titul „Město vědy“.

Srdce pro umění a umění nakupovat
Srdce města však odjakživa tluče i pro umění. Kupříkladu Muzeum vévody Antona Ulricha je nejdůležitějším muzeem Dolního Saska a přechovává jednu z nejobsáhlejších sbírek starého umění v celém Německu. Z o něco novějšího soudku čerpají naopak Státní divadlo a řada soukromých jevišť i uměleckých seskupení, které si jsou dobře vědomy výhod, které město přináší. Kulturu nejrůznějšího zaměření tak nabízejí akce jako Burgplatz Open Air, Braunschweig Klassix, festival historické hudby „Soli deo Gloria“, mezinárodní filmový festival a Cityjazznight – vše bez výjimky na vysoké úrovni.

Rovněž na vysoké úrovni můžete v Braunschweigu vyrazit za nákupy: na procházce pěkným jádrem města najdete obchodní objekty a plochy mezinárodní extratřídy. Nádhernou podívanou jsou kromě toho také historické objekty a prosluněné obchodní pasáže pěší zóny – protiklady, které se přitahují a perfektně doplňují.