• 0
Historic Highlights of Germany from A to Z

16 důstojných Historic Highlights of Germany

Vynikají mimořádným dějinným, kulturním, ekonomickým či vědeckým významem pro Německo, v minulosti i dnes: Historic Highlights of Germany, poklady německé historie, přesvědčí provázáním tradice a moderny.

Tato místa nejenže dějinami žijí, nýbrž je i dodnes píšou. Všech těchto 16 měst bylo již od raného středověku centrem světské a duchovní moci, výroby, obchodu a umění. Od hanzovního města Rostock – brány Baltského moře –, přes pruské zámky a zahrady v Postupimi až po barokní rezidenční sídlo Würzburg: charakteru těchto univerzitních měst dominuje velké historické bohatství, které se dochovalo až dodnes.

Objevte i vy jedinečné Historic Highlights of Germany během své pracovní cesty či dovolené. Objevte celé Německo ve zkratce 16 měst.