• 0
Kassel: pohádky bratří Grimmů a moderní umění

Kassel: pohádky bratří Grimmů a moderní umění

Kassel. Město, které si svou výstavou documenta, svého druhu nejvýznamnější a nejtradičnější na celém světě, získalo renomé těžiště současného umění. Kassel je však i mimo rámec výstavy documenta jednou z prvních adres v oblasti umění v celé Evropě. Zámek Wilhelmshöhe přechovává mimo jiné jednu z největších a nejdůležitějších sbírek Rembrandta a slavnou antickou sochu Kasselského Apollóna. Již z dálky je vidět dominanta Kasselu, Herkules,důstojně trůnící nad městem.

Šarm 50. let a atmosféra centra města

Město není v dnešní podobě ani tolik výsledkem rekonstrukce po válce, jako spíše nové výstavby na staré půdě; východiskem projektu bylo totiž radikální skoncování s dědictvím minulosti. Přesto je Kassel dnes na řadu zdařilých ukázek architektury 50. let veskrze pyšný, jako např. na komplex Treppenstraße, který je již dlouho památkově chráněný. V posledních desetiletích se přesto opět pilně pracovalo na obnově a zvýšení atraktivity centra, které nyní zdobí i moderní novostavby, umění na veřejných prostranstvích a nekonvenčně transformované plácky a náměstí. Centrum sestává z vlastního jádra města, které se rozpíná až k „Pěkné vyhlídce“, odkud se nabízí krásný pohled na rozlehlý park Karlových lužin, dále pak do něj počítáme menší obytnou a obchodní čtvrť s náměstím Entenanger a krytou tržnicí, a konečně městský obvod od Vinice, Weinbergu, až po dnešní Kulturní nádraží.

První německé divadlo a Goethův slon

V rozvoji města sehrály důležitou roli Spolková zahradní výstava z roku 1955, výstava „documenta“, pořádaná poprvé v témže roce, a konečně univerzita Kassel, založená v roce 1970 původně jako všeobecná vysoká škola: to vše znamenalo nové obyvatele, nové hosty a nové cílové skupiny. Kassel se však také může pochlubit jednou z nejdelších divadelních tradic v celém Německu: v roce 1605 zde bylo postaveno vůbec první německé kamenné divadlo, dnešní Státní divadlo Kassel. Město se pyšní také mnohými dalšími scénami s prvotřídními hereckými soubory a inovačními programy. Všechnu čest městu dělá – vedle stálice, zámku Wilhelmshöhe, – i nabídka muzeí: v Nové galerii jsou k vidění ukázky umění z posledních dvou století, v Muzeu přírodních věd pak slavný Goethův slon. V Astronomicko-fyzikálním kabinetu, sbírce vědeckých měřicích přístrojů zemského knížete, budete pro změnu žasnout nad netušenými jevy a poznatky z oblasti astronomie, chronometrie, geodézie, fyziky a matematiky. Kromě toho se Kassel Muzeem bratří Grimmů sklání před památkou dvou přeslavných jazykovědců a pohádkářů, kteří zde strávili 30 let života.

documenta. Světová výstava moderního umění

Výstavu documenta lze charakterizovat takřka symbiózou skandálnosti a triumfálnosti, protestu a nadšení, provokace a experimentu. Documenta představuje nejdůležitější pravidelnou výstavu současného umění na světě, zrcadlo společnosti a výkladní skříň globálního uměleckého dění. Původně se konala ve čtyřletých turnusech, dnes jednou za pět let, a trvá 100 dní. Poprvé se brány documenta otevřely v roce 1955. Cílem výstavy bylo přiblížit německému publiku práce umělců, kteří byli do roku 1945 pranýřováni jakožto „dekadentní“ a tabuizováni. Projekt se zrodil z iniciativy Arnolda Bodeho, kasselského umělce a designéra, který usiloval o poválečnou obrodu.

Dějištěm výstavy je od premiéry v roce 1955 Fridericianum, kterému od roku 1992, 9. ročníku documenta, sekunduje Dům documenta. Své prostory dávají po dobu výstavy k dispozici i další muzea. Stabilní součástí documenta jsou vedle interiérových instalací i umělecké expozice pod širým nebem. Některá z nejimpozantnějších vystavených venkovních děl se stala pevnou součástí obrazu města, jako například projekt 7000 dubů Josepha Beuyse, socha Ocelového rámu rakouského kolektivu Haus-Rucker-Co, Claes Oldenburgův Obří krumpáč trčící z břehu řeky Fulda nebo Man Walking to the Sky, instalace Jonathana Borofskyho z roku 1992 ku příležitosti documenta 9. Velkolepé umění – každé samo o sobě dalším dobrým argumentem pro návštěvu Kasselu. Ostatně: documenta 13 začíná 9. června 2012.

Akce

Scandal and triumph, protest and passion, provocation and experiment – here they're all brought together. documenta is the world's most important series of contemporary art exhibitions, a mirror of society and a showcase for the global art world. It happens every five years and always lasts 100 days.

At each documenta in recent years, more than 150 artists from around 50 countries, and visitors from all over the world, have explored the many different aspects of contemporary art. Exhibitions have encompassed sculpture, performance, installation, painting, photography, film and video, text and audio works, as well as objects and experiments from politics, literature, philosophy and science, offering plenty of scope for stances, visions and discussions. That's just how it was at the first documenta in 1955, when Arnold Bode, the Kassel artist and designer, sent out a signal of renewal by displaying works by artists who had been exiled and banned as 'degenerates' until 1945.

Some of the most spectacular are now integral parts of the townscape, for instance the 7000 Oaks project by Joseph Beuys, Claes Oldenburg's giant pickaxe and Jonathan Borofsky's Man Walking to the Sky, which was installed for documenta 9 in 1992. It's worth a trip to Kassel simply to see one of these great works of art.

Následující termíny:

18.06.2022 - 25.09.2022

od 12:29 do 12:29

Místo konání akce

documenta
Sophienstraße 21
34117 Kassel

Veškeré údaje o cenách, termínech a otevíracích dobách jsou bez záruky.

Akce a události

Vyhledat události
(německy a anglicky)
Další kritéria vyhledávání
Vymazat vše