• 0
Město na vodě a brána Baltského moře: Kiel

Město na vodě a brána Baltského moře: Kiel

Kiel, hlavní město spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, dlouhá léta důležité centrum loďařského a námořního průmyslu, žije dnes spíše ve znamení vitální studentské scény, poklidného stylu života a urbánní atmosféry. O tom svědčí nejen poloha města na břehu nádherné Kielské zátoky a moderní, velkoryse koncipované centrum města, ale i řada přímořsky laděných staveb z období Gründerzeit v Dänische Straße, výkladní skříni Kielu.

Přístav, loděnice a brána do Skandinávie

Dominantním prvkem města, kterému moře sahá doslova po prsa, je logicky voda. To se ukazuje třeba na příkladu expandujícího baltského přístavu a mohutných portálových jeřábů loděnice, obřích trajektů u Skandinávského nábřeží, a samozřejmě v Kielském týdnu, který Kielu vynesl pověst světové metropole plachetnic.

Význam města pro lodní a námořní průmysl vysvětluje i jeho rychlý – a poměrně chaotický – růst v 19. století. Po ničivých dopadech 2. světové války mělo být město obrozeno zcela v duchu doby, v modernější, otevřenější a velkorysejší podobě. Pozornost měla být věnována především poloze městského centra a provázání města s vodními plochami, naopak rekonstrukce zdevastovaných historických staveb se město mělo zcela vzdát. Před více než deseti lety se však opět začalo důsledně pracovat právě na vylepšení obrazu městského jádra, které bude dokonce ve své původní podobě částečně rekonstruováno sanací historické Eggerstedtstraße a přeměnou náměstí Starý trh, Alter Markt.

Námořní atmosféra a nejslavnější hudební festival severu

K turistickým zajímavostem Kielu patří malebné strmé pobřežní útesy u čtvrti Kiel-Friedrichsort, několik pláží na území města, promenáda na Západním břehu zálivu, plavební komory Severomořsko-baltského průplavu v Kiel-Holtenau, námořní přístav a námořní čtvrť, botanická zahrada univerzity Christiana Albrechta, Holstenstraße – jedna z nejstarších pěších zón v Německu – anebo zajímavá sklápěcí konstrukce mostu Hörnbrücke. Návštěvnicky zajímavá jsou také muzea: za všechny jmenujme Muzeum lodní plavby na Sartoriho nábřeží, Muzeum počítačové techniky, Síň umění s antickými sbírkami a Muzeum strojní techniky. Pestrý kulturní program nabízejí také divadla a koncertní sály: Kielské divadlo, Polské divadlo a Filharmonický orchestr. Letním magnetem je slavný Šlesvicko-holštýnský hudební festival – sám o sobě magnetem desetitisíců. Kiel je však pěkným turistickým cílem i pro všechny ostatní, třeba už proto, že tu jsou k dostání ty nejlepší „Kielské šproty“, typická rybí specialita města.