• 0
Město sedmi jezer: Schwerin

Město sedmi jezer: Schwerin

Schwerin, s necelými 100 000 obyvateli nejmenší německé zemské hlavní město, rozkládající se v nádherně malebném prostředí, na břehu jezer, která leží přímo na území města a ve kterých se zrcadlí oblaka putující po severní obloze. Dominanta města: Schwerinský zámek, vzdušný, lehký, světlý a přátelský – jako město samo.

Město mnoha jmen a správné směsice

Existenci hradu uprostřed sladkovodního jezera zmiňují písaři již v roce 965, podle historiků se jedná o jedno ze schwerinských jezer. Tváří v tvář drtivé přesile Jindřicha Lva jej tehdejší hradní pán, slovanský kníže Niklot, nechává v roce 1160 spálit na popel. Teprve dobyvatelé přikročili k vlastnímu založení města a vybudovali novou hradní pevnost. Zanedlouho na to se začalo se stavbou první katedrály. Dnešní Schwerin má mnoho jmen: město sedmi jezer, Benátky severu, chrámové město, rezidenční město. A všechna platí, protože město se prezentuje jako zdařilá směsice přírody a architektury, velkého i drobného umění a památek z 850leté historie. Každý, kdo se vydá byť jen na krátkou procházku po dlážděném náměstí, mrkne do křivolakých uliček a pokochá se pohledem na impozantní zámek, hned zjistí, že ve Schwerinu je toho k vidění hodně. Milovníky kultury město okouzlí divadlem a ochotnickým uměním, muzei a velkolepým zámeckým festivalem ve Staré zahradě.

Rostoucí nároky a stavebně-technická opatření

Jedinou středověkou stavební památkou, která bez úhony přežila řadu staletí až do dnešních dnů, je vše převyšující chrám. První chrám musel být z prostorových důvodů s výjimkou věže kompletně zbourán. I románský biskupský kostel, který byl vysvěcen v roce 1248, již záhy nárokům vládců nestačil: hrabě Jindřich Schwerinský přivezl z křížové výpravy kapku Kristovy krve v jaspisu – a trval na tom, že je pro ni nutno vystavět přiměřenou svatyni. Dominantou města je zámek, ležící na ostrově mezi jezery Schweriner See a Burgsee. Také okolí zámku je prošpikováno zajímavostmi a pamětihodnostmi, přičemž zmiňme především zámecký park, Státní muzeum, Meklenburské státní divadlo, Vítězný sloup, Starý palác, maštale a klasicistní budovu Státního kancléřství.

Divadla, muzea, festivaly: sezóna ve Schwerinu nemá konce

Na programu Meklenburského státního divadla Schwerin figurují představení německé činohry, včetně dolnoněmecké varianty, loutkové hry, hudební divadlo, balet a koncerty; každoročním vrcholem je samozřejmě Zámecký festival.

Za schwerinská muzea, v prvé řadě Státní muzeum, by se nemuselo stydět ani hlavní město. V hlavní budově jsou k vidění – mimo jiné – sbírky vlámských a holandských malířů 16. až 18. století, i středověká a současná díla. Maštale jsou sídlem Zemského technického muzea a také Zemské archeologické muzeum najdete právě ve Schwerinu.

I festivalovému kalendáři patří všechna čest. Schwerin je dějištěm festivalu Meklenbursko-Přední Pomořansko; v květnu se tu koná Festival filmového umění a tradiční paráda lodního přepravce Weiße Flotte, v červnu a červenci hrnčířské trhy, závod v běhu kolem pěti jezer, Christopher Street Day a festival dračích lodí, poté historické městské oslavy a vinobraní, v říjnu interkulturní týdny a v listopadu již tradičně hostuje ve Schwerinu nedaleké město Lübeck. Program akcí končí Mäkelborským vánočním trhem. Tak zní velký program tohoto malého zemského hlavního města, kde všichni netrpělivě čekají na zahájení další sezóny – a na davy návštěvníků, kteří opět s radostí Schwerin zaplní.